Droga krzyżowa za kapłanów

 

 

Stacja I
NAJWYŻSZY KAPŁAN NIESPRAWIEDLIWIE OSĄDZONY

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył!

Święty, a jednak ludzie wydali na Niego niesprawiedliwy wyrok. Potrafili oskarżyć Najwyższego, Świętego Kapłana. Co dopiero tych nie świętych, grzesznych ludzi, których na przestrzeni wieków powołuje Bóg do kapłańskiej posługi? Ileż niesprawiedliwych wyroków, ile krzywdzących sądów, ile nieuzasadnionych słów krytyki, wypowiada świat pod adresem kapłanów? Kto jest w stanie sprawiedliwie osądzić kapłana, jak nie sam Bóg? Żaden człowiek tego nie potrafi.
Panie Jezu! Przebacz wszystkie nasze niesprawiedliwe sądy, jakie wypowiedzieliśmy pod adresem Twoich kapłanów.

Któryś za nas cierpiał rany! Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja II
NAJWYŻSZY KAPŁAN BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył!

Krzyż, to ołtarz na którym Najwyższy Kapłan złoży jedyną Ofiarę, zdolną pojednać świat z Bogiem. Każde powołanie kapłańskie, to wezwanie do dźwigania krzyża, do odpowiedzialności za zbawienie wielu. Jedno z najtrudniejszych powołań na ziemi.
Panie Jezu! Wyciągający ręce po drzewo krzyża, prosimy Cię, aby kapłani odpowiedzieli na Twoje wezwanie. By wypełnili swoje powołanie do końca tak, jak pragnie tego Twoje Kapłańskie Serce.

Któryś za nas cierpiał rany! Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja III
NAJWYŻSZY KAPŁAN UPADA POD CIĘŻAREM KRZYŻA

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył!

Panie Jezu, Twoje ludzkie siły okazały się zbyt małe wobec ciężaru zbawienia świata. Ugięły się Twoje kolana pod ciężarem krzyża. Przy trzeciej stacji prosimy za kapłanów najmłodszych, którzy stawiają pierwsze kroki na niełatwej drodze kapłańskiego życia. Szczególnie za tych, którzy uginają się pod ciężarem swojego powołania.
Panie Jezu! Spraw, aby wsparci Twoją łaską, zdołali je zrealizować do końca.

Któryś za nas cierpiał rany! Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja IV
NAJWYŻSZY KAPŁAN SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył!

Matka Jezusa uczestniczy w Jego kapłańskiej ofierze. Jest bardzo blisko. To wielkie szczęście mieć blisko kochającą i wspierającą Matkę. Żadne serce na ziemi nie rozumie tak doskonale powołania kapłańskiego, jak serce matki kapłana. Dopóki bije, uczestniczy w jego kapłańskim życiu.
Matko Bolesna! Ogarnij swoim Sercem matki kapłanów. Naucz je trudnej sztuki towarzyszenia swoim synom na drodze ich powołania.

Któryś za nas cierpiał rany! Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja V
SZYMON Z CYRENY POMAGA NAJWYŻSZEMU KAPŁANOWI DŹWIGAĆ KRZYŻ

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył!

Kapłan musi umieć współpracować z ludźmi, nawet wtedy, gdy oni niechętnie angażują się w sprawy zbawienia.
Panie Jezu przyjmujący pomoc Szymona! Naucz nas, jak winno wyglądać wspólne dzieło kapłanów i świeckich w zbawieniu świata. Udziel wszystkim kapłanom łaski współpracy z ludźmi świeckimi, aby umieli wspólnie podejmować trud odpowiedzialności za uświęcenie ludzkości.

Któryś za nas cierpiał rany! Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja VI
ŚWIĘTA WERONIKA OCIERA TWARZ NAJWYŻSZEGO KAPŁANA

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył!

Ludzie dziś nie mogą dosięgnąć Twojej twarzy Panie, ale mogą dosięgać twarzy Twoich kapłanów. Ileż to już razy w ciągu dnia, uderzają, zniekształcając ich twarze? Wystarczy spojrzeć na ekran telewizora, by zobaczyć zniekształcony obraz Twego kapłana.
Spraw Panie Jezu, by pojawiły się ręce, które potrafią odsłonić piękno twarzy Twojego kapłana. Dziś trzeba wiele odwagi, by we współczesnym świecie otrzeć zniekształconą twarz kapłańską.

Któryś za nas cierpiał rany! Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja VII
NAJWYŻSZY KAPŁAN UPADA PO RAZ DRUGI

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył!

Panie Jezu, powstający z upadku, prosimy Cię o łaski potrzebne dla spowiedników. Podnosić ludzi z upadków, to nie łatwa sprawa.
Wypełnij serca kapłańskie Twoją mądrością, cierpliwością i miłością, aby umieli podnieść tych, którzy upadli w grzechy! Niech konfesjonały będą miejscem powstania wielu, powstania naszego Narodu.

Któryś za nas cierpiał rany! Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja VIII
NAJWYŻSZY KAPŁAN UPOMINA KOBIETY

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył!

Upomnieć drugiego człowieka tak, by upomnienie odniosło skutek, to wielka sztuka. Kapłan jest odpowiedzialny za upomnienie, za prostowanie dróg ludzkiego myślenia. Zwłaszcza, gdy ludzie zbaczają na ścieżki prowadzące daleko od Boga.
Panie Jezu, upominający jerozolimskie kobiety, udziel kapłanom stojącym na ambonie, ducha braterskiej miłości, potrzebnej do skutecznego upominania błądzących!

Któryś za nas cierpiał rany! Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja IX
NAJWYŻSZY KAPŁAN UPADA PO RAZ TRZECI

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył!

Panie, powstający z trzeciego upadku, zanosimy do Ciebie modlitwę wynagradzającą za zgorszenia, które dają kapłani. Gdy ten, kto ma uświęcać i jednoczyć z Bogiem prowadzi do grzechu, uczy grzechu – niszczy człowieka – popełnia jeden z najcięższych grzechów, jaki jest do popełnienia na ziemi. Zgorszenie dane przez kapłana trudno naprawić. Mijają lata, a zadana rana nie przestaje krwawić.
Prosimy Cię, Najwyższy Kapłanie o łaskę Twego Miłosierdzia dla każdego kapłana, który na ziemi był powodem zgorszenia.

Któryś za nas cierpiał rany! Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja X
NAJWYŻSZY KAPŁAN Z SZAT ODARTY

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył!

Najwyższy Kapłan oddaje wszystko, nawet ubranie. Kapłaństwo łączy się nierozerwalnie z ofiarą, z oddaniem wszystkiego, co doczesne, materialne. Nam, ludziom trzeba długo dorastać do tego, byśmy umieli złożyć ofiarę ze wszystkiego.
Odarty z szat Panie, prosimy Cię, by kapłani nie ulegali pokusie materializmu i chciwości! Ukaż im piękno ewangelicznie pojmowanego ubóstwa.

Któryś za nas cierpiał rany! Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja XI
NAJWYŻSZY KAPŁAN PRZYBITY DO KRZYŻA

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył!

Nadeszła Twoja godzina, czas cierpienia i pełnej ofiary. Z Twoją krwią wypływa moditwa przebaczenia za tych, którzy Cię mordują. Naucz Panie, Twoich kapłanów miłości przebaczającej, naucz ich zwyciężać miłością, gdy dostają się w ręce wrogów. Tylko wtedy, kiedy sami to potrafią, zdołają uczyć trudnej miłości nieprzyjaciół tych, którzy są im powierzeni.

Któryś za nas cierpiał rany! Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja XII
NAJWYŻSZY KAPŁAN SKŁADA SWĄ JEDYNĄ OFIARĘ

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył!

Golgota, to miejsce pojednania ziemi z niebem. Oby wszyscy kapłani, stojąc przy ołtarzu, zawsze mieli świadomość uobecnienia Twojej krwawej ofiary. Oby sami korzystali w pełni z jej owoców i umieli rozdzielać je innym. Golgota, to źródło kapłańskiego powołania. Tu się ono rodzi i tu się spełnia.
Panie Jezu, umierający na krzyżu, dziękujemy Ci za dar kapłańskich powołań! Dziękujemy za to, że kapłani mogą na ziemi uobecniać dla nas Twoją Najświętszą Ofiarę!

Któryś za nas cierpiał rany! Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja XIII
CIAŁO NAJWYŻSZEGO KAPŁANA ZŁOŻONE DO GROBU

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył!

Panie Jezu! Twoi bliscy: Matka, Jan Apostoł, Józef z Arymatei i Nikodem, złożyli Twoje Ciało do grobu. Umęczone i martwe, po trzech dniach zmartwychwstało. Twoi kapłani składają Twoje Ciało w ludzkie serca. Eucharystia ma doprowadzić do chwalebnego zmartwychwstania tych wszystkich, którzy Twoje Ciało przyjmują. Oby nigdy na ziemi nie zabrakło kapłanów rozdających Komunię świętą.
Przy tej stacji dziękujemy Ci za każde kapłańskie ręce, które rozdzielają Twoje Najświętsze Ciało jako pokarm.

Któryś za nas cierpiał rany! Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Stacja XIV
GRÓB NAJWYŻSZEGO KAPŁANA

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył!

Grób Najwyższego Kapłana jest pusty. On zasiada po prawicy Ojca, by się wstawiać za nami. A na ziemi działa przez serca, usta, ręce, kapłanów. Wielkie kapłańskie dzieło trwa.
Przy ostatniej stacji prosimy Cię Panie Jezu, nasz Najwyższy Kapłanie, abyś przyjął do siebie wszystkich zmarłych kapłanów i dał im udział w Twoim chwalebnym Zmartwychwstaniu.

Któryś za nas cierpiał rany! Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Dodaj komentarz