Dwie modlitwy wynagradzające za grzechy

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty! Z najgłębszą czcią i żalem za moje grzechy,
ofiaruję Tobie drogocenne Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo naszego Zbawiciela
obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza na całej kuli ziemskiej,
jako zadośćuczynienie za grzechy, przez które On sam jest znieważany.
Na mocy nieskończonych zasług Jego Najświętszego Serca i przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi,
proszę Cię o nawrócenie nieszczęśliwych grzeszników. Amen.

O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i kocham Ciebie z całego serca.
Proszę Cię o przebaczenie tym, którzy nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie,
którzy nie ufają Tobie i którzy Cię nie kochają. Amen.

Dodaj komentarz