O Chryste Zbawicielu, składamy Ci dzięki za Twą zbawczą Ofiarę, jedyną nadzieję ludzi!

O Chryste Zbawicielu, dziękujemy Ci za eucharystyczne dzielenie chleba, które ustanowiłeś,
aby móc rzeczywiście spotykać Twoich braci i siostry na przestrzeni wieków.

O Chryste Zbawicielu, napełnij serca ochrzczonych pragnieniem ofiarowania się wraz z Tobą
i zaangażowania na rzecz zbawienia swoich braci i sióstr!

Ty, który jesteś rzeczywiście obecny w Najświętszym Sakramencie,
rozlej obficie swoje błogosławieństwo na Twój lud, tutaj zgromadzony,
aby stał się prawdziwie znakiem nowego świata! Amen.

św. Jan Paweł II

Dodaj komentarz