Bądź uwielbiona, Przenajświętsza Krwi Naszego Pana,
którą otaczam najczulszą miłością, czcią i uwielbieniem.

O Krwi święta, obmyj mnie,
O Krwi Najdroższa, bogata w miłosierdzie, oczyść mnie.

O Krwi Bezcenna, błagaj za mną Boga, Ojca swego,
aby się ulitował nade mną.
Amen.

Modlitwy po Komunii świętej

Dodaj komentarz