Dziękujemy za wiarę

Wszechmogący Boże, wielbimy Ciebie za dar wiary zaszczepiony nam przez pierwszych misjonarzy,
którzy dotarli na nasze ziemie.
Dziękujemy Ci za nauczanie, trudy apostolskie, cierpienia
i niepokoje pierwszych misjonarzy: Wojciecha, Brunona, pięciu polskich męczenników z Międzyrzecza,
przypieczętowane męczeńską krwią.

Dziękujemy Ci za to, że przez wieki Kościół wrastał w naszą ziemię i kształtował kulturę,
język, chrześcijańskie obyczaje, ewangeliczne odniesienia do bliźnich.
Dziękujemy Ci za wspaniałych świętych i błogosławionych, których wydała nasza ziemia,
a którzy przejęli i pomnożyli dziedzictwo pierwszych świadków wiary.

Dziś, dostrzegając wiele zagrożeń duchowych, prosimy Cię, Panie,
przez przyczynę tak licznych i wielkich świadków, udziel nam łaski wiernego trwania w nauce Twojego Syna.
Spraw, by kolejne pokolenia Polaków dołączyły do świętych i błogosławionych kobiet i mężczyzn.
Chroń przed duchowym zamętem, jaki wprowadza świat swoimi propozycjami życia dalekiego od ideałów ewangelicznych. Pomóż oddzielać ziarno prawdy od plew kłamstwa i tego, co jest bezwartościowe i szkodliwe.
Ucz nas zdecydowanie odrzucać zło i pozorne dobra w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.

Święty Brunonie, módl się za nami!

Dodaj komentarz