Eucharystyczne Serce Jezusa – wierzę Tobie!

Eucharystyczne Serce Jezusa – przymnóż mi wiary i miłości.
Eucharystyczne Serce Jezusa, gorejące miłością – rozpal serca nasze miłością.
Eucharystyczne Serce Jezusa, źródło prawdziwej wolności, daj mi prawdziwą wolność od grzechu.
Eucharystyczne Serce Jezusa, Stworzycielu świata, który trzymasz świat w Swej dłoni
nie wypuszczaj nas ze Swojej opieki.
Eucharystyczne Serce Jezusa, Boski Lekarzu, któryś poniósł śmierć na Krzyżu – ulecz nasze rany grzechowe.
Eucharystyczne Serce Jezusa, Zwierciadło światła wiecznego – pozwól nam oglądać Cię w wieczności.
Eucharystyczne Serce Jezusa spraw, aby przez pamięć o Twojej gorzkiej Męce dana mi była skrucha serdeczna i odpuszczenie grzechów.
Eucharystyczne Serce Jezusa – okaż się miłosiernym w godzinę mej śmierci.
Eucharystyczne Serce Jezusa – zgaś we mnie całkowicie pożądliwość ciała i żar światowych żądz.
Eucharystyczne Serce Jezusa, Dobroci serc, przez cenną Krew – przybądź w godzinę śmierci.

EUCHARYSTYCZNE SERCE JEZUSA – WIERZĘ TOBIE!
EUCHARYSTYCZNE SERCE JEZUSA – WIERZĘ TOBIE!
EUCHARYSTYCZNE SERCE JEZUSA – WIERZĘ TOBIE!

O Maryjo, pierwsze Tabernakulum Jezusa na ziemi i pierwsza Jego Czcicielko, daj nam,
prosimy te uczucia czci i miłości i jakieś miała dla Jezusa Dziecięcia, Jezusa Młodzieńca,
Jezusa Nauczyciela, Jezusa Cierpiącego, Jezusa Zmartwychwstałego,
abyśmy je przelali na Jezusa w Najświętszym Sakramencie utajonego.
Maryjo, wyjednaj nam ciągły wzrost naszej miłości wiary.
O Najświętsza Panno od Przenajświętszego Sakramentu,
wejrzyj na nieszczęśliwych, którzy z powodu braku wiar,
lub pragnienia ziemskich rozkoszy, odsunęli się od Stołu Pańskiego wróć ich do Niego,
niechaj pożywają Chleb żywota, po którym już niczego łaknąć nie będą
– przekonaj ich, że szczera miłość Jezusa Hostii zastąpi rozkosze ziemi. Amen.

Dodaj komentarz