Historia o siewcy

Historia o siewcy to bardzo często analizowany tekst z Biblii. Jest on przede wszystkim skupiony na mądrościach Jezusa, które dotyczą przede wszystkim sensu głoszenia ewangelii. Jak brzmi taka przypowieść oraz w jaki sposób ją rozumieć? Sprawdzamy.

Treść przypowieści

Pewien siewca wyszedł na pole. Kiedy siał, niektóre ziarna padły na brzeg drogi. Wtedy przyleciały ptaki i zjadły je. Inne padły na grunt skalisty. Nie miały tam wiele gleby. Kiełki szybko strzeliły w górę, bo gleba nie była głęboka. Ale gdy wzeszło słońce, zwiędły. Ze względu na słaby korzeń — uschły. Jeszcze inne padły między ciernie. Ciernie wyrosły i zadusiły je. I w końcu inne padły na żyzną ziemię. Te wydały plon: stokrotny, sześćdziesięciokrotny lub trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. (Ewangelia Mateusza, 13, 3-8)

Wyjaśnienie

Ta przypowieść cieszy się ogromną popularnością, szczególnie ze względu na fakt, że doskonale przedstawia ona sens głoszenia ewangelii oraz to, w jaki sposób należy do niej podchodzić. Pan Jezus, wychodząc do swoich uczniów, opowiada im historię o pewnym siewcy. To właśnie on podczas rozprowadzania ziarna wyjaśnia, w jakich warunkach mogą one wykiełkować, a w jakich nie.

Przede wszystkim zwraca uwagę na to, iż ziarno rozrzucone na drogę może zostać zjedzone przez ptaki. Inne ziarno, które trafiło na skały, może uschnąć w wyniku zbyt dużego promieniowania słońca. Miały on również niewielkie korzenie, ponieważ skała uniemożliwiała rozrost. Niektóre ziarna trafiły na glebę, jednak była ona zanieczyszczona przez chwasty. Ziarno po wykiełkowaniu, szybko uschło ze względu na między innymi brak światła. Ostatnie ziarno w końcu trafiło na żyzną glebę. To właśnie one jako jedyne wydały plon.

Czego uczy przypowieść o siewcy?

Przypowieść o siewcy, przede wszystkim w sposób obrazkowy pokazuje nam, w jaki sposób Jezus chciał przekazywać swoim uczniom istotę ewangelii. W życiu każdego chrześcijanina przychodzi moment, w którym nie zostaje on wysłuchany z pewnych powodów. Nawet podczas polecenia Chrystusa, który mówi, abyśmy nauczali innych ewangelii, nie możemy tego wykonać. Jezus dokładnie pokazuje, dlaczego tak się dzieje.

Niektórzy ludzie po prostu nie posiadają odpowiednich warunków do tego, aby zaakceptować ewangelię, tak samo jak żyzna gleba ziarna. Na drodze takich osób pojawiają się zagrożenia. Tymi zagrożeniami w przypowieści były między innymi ptaki, skała lub chwasty. Są to pokusy, które dotyczą każdego z nas. To właśnie one sprawiają, że oddalamy się od Chrystusa oraz tego, co właściwie głosił.

Głoszenie ewangelii nie jest tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. 

Dodatkowo Chrystus pokazuje nam również, w jaki sposób działa życie. Jeśli je będziemy na nie odpowiednio przygotowani, możemy stracić wiele możliwości, które nam oferuje. Kierując się pokusami oraz grzechem, możemy być jak ziarno, które między innymi wpadło na skałę. Nawet pomimo wzrostu jesteśmy podatni na szybkie uschnięcie. Ludzie bez silnej wiary oraz bezpośredniego zaangażowania w nauki Chrystusa mogą szybko stracić sens.

Ziarno na drodze

Ziarno na drodze ma symbolizować przede wszystkim ludzi, którzy z jednej strony słuchają ewangelii, ale jej nie rozumieją. Jednocześnie nie podejmują żadnych działań, aby można było ją zrozumieć. Są jak takie, które jedzą rozrzucone ziarna. Jednak nie mogą liczyć na plony.

Takich ludzi możemy zaobserwować wielu różnorodnych miejscach w naszym otoczeniu. Jezus bardzo dokładnie podkreśla jak złe jest to postępowanie oraz nie doprowadza ono do niczego dobrego. Ewangelia nie jest łatwa do zrozumienia, jednak warto podjąć starania, aby można było cieszyć się z jej przesłania.

Ziarno na skale

Ziarno, które pada na skałę, wzrasta jednak jest niestabilne ze względu na niskie korzenie oraz podatność na uschnięcie. Symbolizuje to przede wszystkim osoby, którym brakuje wiary oraz wytrwałości. Pomimo słuchania słów Chrystusa, nie są oni w stanie wydać plon.

Słowo Boże dociera do nich. Jednak nie jest ono zakorzenione tam na stałe.

Ziarno w chwastach

Ziarno spadające na pole chwastów to przede wszystkim ludzie, którzy są narażeni na pokusy oraz rozkosze. Ważniejsze od Słowa Bożego jest dla nich bogactwo lub władza. Pomimo starań w zrozumieniu ewangelii nie są oni w stanie oddać się jej w 100 procentach. Jestem spowodowany wieloma różnorodnymi grzechami.

Ziarno w żyznej glebie

Ziarno w żyznej glebie to przede wszystkim metafora, która określa osoby, które są otwarte na Jezusa. Nie tylko słuchają oni Słowa Bożego, ale również starają się go zrozumieć na wiele różnorodnych sposobów.

Takie osoby swoją postawą mogą wydać obfity plon.