Intencja miesięczna do porannej modlitwy

Boskie Serce Pana Jezusa!
ofiaruję Ci przez Serce Niepokalane Najświętszej Marii Panny wszystkie modlitwy,
sprawy i krzyże dnia dzisiejszego, jako wynagrodzenie za wszystkie wykroczenia nasze.
Łączę je z tymi wszystkimi intencjami, w jakich Ty sam za nas na ołtarzu się ofiarujesz,
mianowicie ofiaruję Ci je za Kościół św., za Ojca św.  Franciszka prosząc o……………….
i na intencje na dzień dzisiejszy wyznaczone.
Uczyńmy intencję dostąpienia wszystkich odpustów,
jakich byśmy bądź przez modlitwy i ćwiczenia duchowne,
bądź przez miłosierne uczynki dostąpić mogli.
Przewidujmy wszystkie możliwe dzisiaj okazje i pokusy do grzechu
i prośmy o łaskę do ich uniknienia lub zwyciężenia.

 

Dodaj komentarz