Jezu, Tyś moim Panem jest!

JEZU, TYŚ MOIM PANEM JEST!!!
Jezu, wierzę w Twoje zmartwychwstanie.
Bóg Cię uwielbił, napełnił Cię Duchem Świętym i dał Ci Imię, które jest ponad wszelkim imieniem.
Klękam przed Tobą na znak, że uznaję Cię Panem, moim Panem, właścicielem całego mojego życia i poddaję się całkowicie Tobie i Twojej świętej woli, i pozwalam, abyś uczynił ze mną co chcesz.
Nie chcę już więcej być centrum swojego życia, Panie, Ty przejmij kierowanie;
uczyń, abym pragnął czynić co Ty chcesz. Powierzam Ci samego siebie,
chcę być Twój i niczyj więcej. Ogłaszam Cię Panem mojego życia, moim jedynym Panem.
Nie chcę być niewolnikiem ani pieniędzy, ani przyjemności, ani żadnej wady lub żądzy,
która mnie oddala od Ciebie. Daję Ci całe życie na zawsze.
Podejmuj wszystkie decyzje według Twojej woli i spraw, abym był jak Maryja,
sługą Twojego Słowa, ponieważ to jest jedyny sposób na to, aby być naprawdę wolnym.
Ja nie chcę już więcej żyć dla siebie, Ty żyj we mnie.
Daj mi Swoje życie w zamian za moje, które Ci dzisiaj powierzam na zawsze.
Wiem, że potraktowałeś moje słowa poważnie,
tak jak ja potraktowałem poważnie Twoje wezwanie.
Otwieram Ci całkowicie bramę mojego serca, wejdź we mnie i zostań ze mną na zawsze. Amen

WYZNAJĘ, ŻE JEZUS JEST MOIM PANEM

• – mojej rodziny i moich przyjaciół
• – mojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości
• – mojej nauki i pracy
• – mojego zdrowia i choroby
• – mojej biedy i bogactwa
• – moich znajomych
• – wszystkich moich stosunków osobistych
• – mojej seksualności i pobudliwości
• – mojej ojczyzny i mojego domu
• – moich dóbr materialnych
• – moich nadziei i obaw
• – mojego życia politycznego i społecznego
• – mojej wyobraźni i pamięci
• – mojej inteligencji i woli
• – moich oczu, rąk i stóp
• – mojego sposobu bawienia się
• – mojego jedzenia i ubierania się
• – mojego myślenia i mówienia.
Amen.

Dodaj komentarz