Kilka modlitw do Ducha Świętego

POWIERZAM SIĘ TOBIE

O Boski Duchu, mój Boże, powierzam się Tobie,
z całą moją wolnością, całym moim rozumem, moim sercem i moja wolą.
Weź mnie, o Boski Duchu jako Twojego ucznia:
oświeć mnie, uświęć mnie, zwiąż mnie z Tobą,
abym nie mógł więcej popełnić grzechu;
strzeż mojego serca, abym więcej nie uległ pokusie.
Bądź moim przewodnikiem; gdziekolwiek mnie poprowadzisz, pójdę;
czegokolwiek mi zabronisz, od tego się powstrzymam
i cokolwiek mi polecisz z Twoją pomocą to wykonam. Amen.

Kard. Manning

OTWÓRZ NASZE SERCA

Duchu Jezusa, który znasz nasze życie, nasze prośby,
niebezpieczeństwa, w których żyjemy,
otwórz nasze serca, byśmy mogli przyjąć Twoją łaskę i mogli zrozumieć to,
co w nas czyha, na nadzieję.
Daj nam światło rozeznania dróg nieprzyjaciela w naszym życiu,
aby nie niedoceniać, aby być czujnym, by zapobiec,
aby móc odważnie walczyć i być zwycięzcami, pozostawiając mocnymi w wierze.

Kard. Martini

ZOSTAŃ W NAS …

Przyjdź o Duchu , Duchu Ojca i Syna.
Przyjdź Duchu miłości, mocy i świętej radości.
Przyjdź radości tajemnicza, wśród łez świata.
Przyjdź Ty, życie zwycięskie wśród śmierci ziemi.
Przyjdź, przyjdź każdego dnia zawsze nowy.
Ufam Tobie.
Kochamy Cię, bo jesteś samą Miłością.
Zostań z nami, nie zostawiaj nas w gorzkiej walce życia,
ani u jego końca, gdy wszystko nas zostawi.
Przyjdź, Duchu Święty !

Karl Rahner

MIŁOŚĆ I UMIŁOWANY

O Święty Duchu Boży,
Ty, który jesteś miłością i umiłowanym,
Daj nam wielkoduszność miłowania i stałość w zgodzie na bycie miłowanym;
Oby nasze życie mogło przyciągnąć miłość Twoją, Ojca i Syna,
jak kłos przyciąga słońce,
jak chleb wchłania kłos,
jak stół żąda chleba i przyjaźni
i Eucharystii Pana Jezusa.

Adriana Zaroi

OBIECANY POCIESZYCIEL

O obiecany i upragniony Pocieszycielu,
Duchu Święty pochodzący od Ojca i Syna,
który słuchając jednomyślnej modlitwy apostołów Zbawiciela
zebranych bratersko w Wieczerniku,
zstąpiłeś, by pocieszyć i uświęcić rodzący się Kościół,
rozpal na nowo, prosimy Cię,
Twój Boski Ogień w sercach ludzi;
Spraw, niech rozbłyśnie Twoje światło,
aż po najdalsze części ziemi i doprowadź
do jedności wszystkie siostrzane Kościoły. Amen.

Bł. Elena Guerra

https://kanoniczki.pl/rozne-modlitwy-do-ducha-swietego/

Dodaj komentarz