Koronka do Ducha Świętego II

KORONKA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
w intencjach Kościoła i odnowy świata

TAJEMNICE

  1. Z Ducha Świętego w Maryi Pannie począł się Jezus (Łk 1,35)
  2. Duch Święty spoczął na Jezusie podczas chrztu w Jordanie (Mt 3,16)
  3. Przez Ducha Świętego Jezus wyprowadzony na pustynię (Łk 4,1)
  4. Duch Święty zstąpił na Maryję i Apostołów trwających na modlitwie w Wieczerniku (Dz 2,2)
  5. Duch Święty działa w duszy sprawiedliwego (1Kor 3,16)

PRZY KAŻDEJ TAJEMNICY

Na małych paciorkach 7 razy

  1. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych.
  2. I zapal w nich ogień Twojej miłości.

Na dużych paciorkach 1 raz

  1. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
  2. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się:
Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na zakończenie koronki:
Chwała Ojcu… (3 razy)
Wierzę w Boga Ojca…

 

 

Dodaj komentarz