Koronka do Dzieciątka Jezus za poczęte dzieci

Koronkę odmawia się na Różańcu.

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na krzyżyku: Wierzę w Boga…, Chwała Ojcu…

Na dużych paciorkach: Boskie Serce Jezusa, narodzone z Najświętszej Dziewicy Maryi w stajence betlejemskiej, pobłogosław całą ludzkość, odnów nasze serca, opromień Twoją miłością rodziny, daj im przyjmować z radością nowe życie i wychować młode pokolenie na Twoją chwałę. Ojcze nasz…

Na 10 małych paciorkach: Boskie Serce Jezusa, przez miłość Twojej Matki, Maryi, obdarz miłością matki w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Zdrowaś Maryjo…

Na zakończenie: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

***

MÓDLMY SIĘ… W intencji życia poczętego. Za zezwoleniem władzy kościelnej. Wydawnictwo JUT, Szczebrzeszyn 2012 rok.

Dodaj komentarz