Koronka do Matki Bożej, Uzdrowienie Chorych

Koronka do prywatnego odmawiania wedle uznania!

Odmawia się na Różańcu.

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Wstęp: Matko Najświętsza, Uzdrowienie Chorych, wybaw mnie, proszę, od niemocy mojej, podaruj mi zdrowie – skarb najcenniejszy, wlej w me serce ufność, miłość i nadzieję, aby łaska Pana zawsze była przy mnie. Pani Miłosierna, oręduj za mną, podetnij korzenie grzechów moich, ku Bogu kieruj myśli moje i bądź przy mnie w ostatniej chwili mego życia ziemskiego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…

Na dużych paciorkach: O Maryjo, Uzdrowienie Chorych, Ty znasz nasze bóle i choroby. Wiesz jak trudno jest w pokorze dźwigać krzyż swego cierpienia i wytrwale nieść go przez życie. Prosimy Cię, wstawiaj się za nami u Boga, abyśmy potrafili cierpliwie znosić wszystkie przeciwności i nigdy nie upadali na duchu. Amen.

Na 10 małych paciorkach: Pozdrawiamy Cię Maryjo – Uzdrowienie Chorych i przyzywamy jako Orędowniczkę i Opiekunkę. W Twoim ręku są skarby Bożych łask. Ty Jesteś ich Szafarką,Tyś Bramą Niebios. W Tobie jest nadzieja nasza na szczęśliwą wieczność. Amen.

Po każdym dziesiątku: O Maryjo, Uzdrowienie Chorych, módl się za nami.

Na zakończenie: Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Maryję za Matkę, spraw, prosimy, abyśmy w każdej chorobie i cierpieniu, wzywali Jej pomocy i wypraszali sobie u Ciebie, naszego Zbawiciela, łaskę powrotu do zdrowia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dodaj komentarz