Koronka do Najsłodszego Serca Jezusowego

Złota Koronka do Najsłodszego Serca Jezusowego

Na koronce zwyczajnej z pięciu dziesiątków złożonej mówi się:

Na samym początku:

Przedwieczny Ojcze, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą, Jezusa Chrystusa, na spłacenie grzechów moich i na potrzeby Kościoła świętego

Na wielkich ziarnkach zamiast Ojcze nasz

Jezu! cichy i pokornego Serca, uczyń serce moje według Serca Twego!

Na małych ziarnkach, zamiast Zdrowaś Marjo:

Słodkie Serce Jezusa, spraw niech Cię kocham coraz więcej.

Przy końcu dziesiątka, zamiast Chwała Ojcu:

Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem.

Przy samym końcu:

Serce Jezusa, miej litość nade mną!
Serce Niepokalane Maryi, módl się za nami!
Matko Boska Serca Jezusowego , módl się za nami!
Bądź kochanem wszędzie Najsłodsze Serce Jezusowe!

KRÓTKI ZBIOREK NABOŻEŃSTWA DO NAJSŁODSZEGO SERCA PANA JEZUSA. Na miesiąc czerwiec i na każdy czas. Warszawa: Wł. Paszkowski, [1928]

Dodaj komentarz