Koronka do Opatrzności Bożej

Odmawia się na Różańcu

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

K: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi mojemu.

K: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…

(3 razy) Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Na dużych paciorkach: O, Opatrzności Boża, opatrz nasze rany, niech łaski Twoje nieustającym strumieniem na nas płyną, ratuj nas w każdej potrzebie i spraw, byśmy Światłością Twoją cieszyli się w Niebie.

Na 10 małych paciorkach: O, Opatrzności Boża, przyjdź nam z pomocą, którzy się do Ciebie uciekamy.

Na zakończenie: (3 razy) O, Opatrzności Boża, opatrz nasze rany, niech łaski Twoje nieustającym strumieniem na nas płyną, ratuj nas w każdej potrzebie i spraw, byśmy Światłością Twoją cieszyli się w Niebie.

***

Św. Katarzyna ze Sieny: „Ileż razy pragnąłeś uczynić coś, a nie mogłeś i nie umiałeś tego uczynić. Innym razem wiedziałeś jak, ale nie mogłeś, a gdy mogłeś, nie wiedziałeś jak. Innym razem nie miałeś czasu, a jak miałeś czas, brakło ci woli. Wszystko to pochodzi ode Mnie, wszystko to zrządziła Moja Opatrzność dla twego zbawienia. Chce ona, abyś poznał, że sam z siebie nie istniejesz i musisz uniżyć się, a nie pysznić. We wszystkim napotykasz zmiany i brak, bo nic nie jest w twej mocy. Tylko łaska Moja jest niewzruszona i stała; nie zmienia się ona i odebrana być ci nie może. Nikt nie zdoła oderwać cię od niej i wtrącić cię na powrót w grzech, chyba że się sam zmienisz (…).
Dokądkolwiek zwróci się człowiek, ku rzeczom duchowym czy cielesnym, znajdzie tylko płomienną przepaść miłości Mojej w wielkiej, słodkiej, prawdziwej i doskonałej Opatrzności”.
(„Dialog”).

***

„Modlitwa, Ofiara i Pokuta – jedyną drogą do prawdziwego życia w Bogu” ZBIÓR MODLITW Wspólnoty Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione. Do użytku wewnątrzkościelnego. Wrocław 2010 rok.

Dodaj komentarz