Koronka do Przemienienia Pańskiego

Jezu! jakoś się przemienił, będąc Bogiem, stając się człowiekiem: tak racz przemienić wszystkie smutki moje w pożądane i zbawienne pociechy.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryja …
W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.
O. Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen.

Jezu! jakoś się przemienił na górze Tabor, dla utwierdzenia wiary świętej o prawdziwćm Bóstwie Twojom; tak racz przemienić wszystkie smutki moje w pożądane i zbawienne pociechy.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryja …
W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.
O. Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen.

Jezu! jakoś się przemienił przy ostatniej wieczerzy, gdyś chleb i wino przemienił w prawdziwe Ciało Swe i Krew Swoje przenajświętszą; tak racz przemienić wszystkie smutki moje w pożądane i zbawienne pociechy.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryja …
W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.
O. Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen.

Jezu jakoś się przemienił czasu męki swojej, gdyś był razami i sińcami oszpecony, i będąc Bogiem nieśmiertelnym, umarłeś za nas na krzyżu; tak racz przemienić wszystkie smutki moje w pożądane i zbawienne pociechy.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryja …
W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.
O. Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen.

Jezu! jakoś się przemienił przy chwalebnem Zmartwychwstaniu uwielbionego Ciała Twego, gdyś pocieszył Matkę Swoje Najświętszą; tak racz przemienić wszystkie smutki, strapienia i dolegliwości moje, w pożądane i zbawienne pociechy.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryja …
W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.
O. Jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen.

Przedwieczny Synu Boga żywego, Panie nasz, Jezu Chryste! ofiaruję Tobie te pacierze moje, zmiłuj się nade mną grzesznikiem złośliwym! a przez pięciorakie najświętsze Przemienienie Twoje racz gniew Twój i Twoje karanie sprawiedliwe przemienić nade mną w łaskę, miłosierdzie i błogosławieństwo ojcowskie; wszelkie smutki, strapienia, przeciwności moje, przemienić mi w radość, wesele i pociechę zbawienną; racz wszystko złe, na jakie zasłużyłem, przemienić miłosierdziem Swojem w dobre i szczęśliwe; nieprzyjaciół moje w przyjaciół, wszystkie od nich niebezpieczeństwa w pocieszenie; racz mnie samego najniegodniejszego grzesznika przeciw Tobie, Ojcu najlepszemu, przemienić łaską. Twoją, w wiernego i gorliwego sługę i naśladowcę Twojego, abym na miłosierdzie Twoje w życiu tern zasłużywszy, we wszystkiem pokornie i z wdzięczności, woli się Twojej zawsze poddawał, i do błogosławionego królestwa Twego był przyjętym, który z Ojcem i z Duchem świętym Bóg w Trójcy Przenajświętszej żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Dodaj komentarz