Koronka do św. Jana Apostoła i Ewangelisty

27 GRUDNIA – wspomnienie św Jana Ewangelisty.

Odmawia się na Różańcu.

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na początku: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Na dużych paciorkach: Święty Janie, który byłeś świadkiem bolesnej śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa na krzyżu, pomóż i nam stać się świadkami Jego chwalebnej Męki Zmartwychwstania, aby każdy, kto w niego wierzy, dostąpił zbawienia.

Na małych paciorkach: Przez Twoje cierpienie pod krzyżem Zbawiciela, uproś nam łaskę u Pana.

Na zakończenie: O Matko bolesna, któraś cierpiała tak niewypowiedziane męki pod krzyżem, pozwól aby ten, którego orędownictwa dziś przyzywamy, św Jan, wstawiał się za nami u Ciebie. Amen.

Dodaj komentarz