Koronka do św. S. Faustyny Kowalskiej o wierne spełnianie Woli Bożej

5 PAŹDZIERNIKA – wspomnienie św. Faustyny

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Odmawia się na Różańcu.

Na krzyżyku: Wierzę w Boga…

Ojcze nasz…

(3 razy) Zdrowaś Maryjo…

Na dużych paciorkach: O Jezu Miłosierny, na Krzyżu rozpięty, błagam Cię, udziel mi łaski, abym zawsze i wszędzie, we wszystkim wiernie spełniał(a) Najświętszą Wolę Ojca Twojego.

Na pierwszym dziesiątku małych paciorków: Jezu Najlitościwszy, udziel mi łaski zapomnienia o sobie.

Na drugim dziesiątku małych paciorków: Jezu Najlitościwszy, udziel mi łaski życia dla dusz.

Na trzecim dziesiątku małych paciorków: Jezu Najlitościwszy, daj mi pomagać Ci w dziele zbawienia.

Na czwartym dziesiątku małych paciorków: Jezu Najlitościwszy, daj mi doświadczyć Twego Miłosierdzia.

Na piątym dziesiątku małych paciorków: Jezu Najlitościwszy, daj mi spełnić Wolę Twojego Ojca.

Na zakończenie: (3 razy) Chwała Ojcu…

***

Według Dzienniczka, 1265. Za zezwoleniem władzy kościelnej w 2014 roku.

Dodaj komentarz