Koronka Miłości

(do prywatnego odmawiania)

Koronkę odmawia się na różańcu
– Wierzę w Boga Ojca…
– Ojcze nasz…
– Zdrowaś Maryjo...

– zamiast „Ojcze nasz”, na dużych paciorkach:
O mój Jezu, z Tobą,
w Tobie i przez Ciebie niech miłuję Przenajświętszą i nierozdzielną Trójcę
teraz, zawsze i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

– zamiast „Zdrowaś Maryjo”, na małych paciorkach:
O mój Jezu – kocham Cię.

Na koniec koronki:
O Maryjo bez grzechu poczęta, Matko Syna Bożego i Matko całej ludzkości,
wyjednaj mi tę łaskę, abym doskonale wypełniała przykazanie miłości Boga i bliźniego.
(3 razy)

MODLITWA
(do prywatnego odmawiania, zatwierdzona przez Kurię Metropolitalną w Przemyślu)

Bądź uwielbiona Trójco Przenajświętsza za objawienie Swych tajemnic cichej i pokornej siostrze Robercie, którą długotrwała choroba i kalectwo doprowadziły do szczególnej bliskości z Jezusem Eucharystycznym. Proszę Cię, Panie, przez jej przyczynę o łaskę …………………………,
oraz gorliwość w wypełnianiu przykazania miłości Boga i bliźniego. Amen.*

***

Z Dziennika duchowego s. Roberty Babiak:

11 października, sobota [1941 r.] …Zbawiciel kazał mi odmawiać koronkę z pięciu dziesiątków złożoną. Dał mi zrozumieć, że bardzo lubi modlitwy pięć razy powtarzane, bo to jest liczba Jego św. Ran. Na miejscu – Zdrowaś – kazał mi mówić: „O mój Jezu, kocham Cię. Zamiast Ojcze nasz. – O mój Jezu, z Tobą, w Tobie i przez Ciebie niech miłuję Przenajświętszą i nierozdzielną Trójcę, teraz zawsze i przez wszystkie wieki wieków Amen”. Zakończenia nauczył mnie Pan w kaplicy podczas rozmyślania; „W końcu odmów trzy razy: „O Maryjo bez grzechu poczęta, Matko Syna Bożego i Matko całej ludzkości, wyjednaj mi tę łaskę, abym doskonale wypełniała przykazanie miłości Boga i bliźniego”.
Obiecał Zbawiciel, że odmawianie tej koronki przyniesie wielką korzyść ludziom, szczególnie rozpali serce do miłowania Boga i bliźnich, a na sądzie Bożym miłosiernie sądzone będą te dusze. (332)

* O otrzymanych łaskach prosimy powiadomić:
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP
Stara Wieś 460
36-200 BRZOZÓW
skr. poczt. 66

Dodaj komentarz