Koronka uwielbienia Chrystusa Króla

Koronka do prywatnego odmawiania wedle uznania!

Ucałuj krzyż u różańca świętego i przeżegnaj się: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Rozpoczęcie:

Na chwałę Trójcy Przenajświętszej: O, Trójco Przenajświętsza, przez Mękę i Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, błagamy Cię spraw, aby Królestwo Jego zapanowało na całym świecie i we wszystkich duszach ludzkich. Amen.

Panie, daj mi pokój serca.
Oddal ode mnie gniew, nienawiść, pragnienie zemsty.
Modlę się za tych, którzy mnie zranili słowem,
czynem, obojętnością, niezrozumieniem.
Proszę też za tymi, którym ja zadałem ból.
Pomóż mi wejść jak najszybciej na drogę pojednania
bez dramatyzowania sytuacji i formułowania oskarżeń.
Daj mi siłę, bym umiał przebaczać.
Jezu, który powiedziałeś „błogosławieni cisi”,
uciszaj moje wewnętrzne burze i pomóż mi lepiej rozumieć siebie.
Powiedziałeś „błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”,
uczyń ze mnie człowieka wnoszącego pokój, a nie zamęt.
Niech „nad moim gniewem nie zachodzi słońce”
nie chcę „dawać miejsca diabłu” (Ef 4, 26)

Na początku: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga Ojca…

Na dużych paciorkach: Chwała Ojcu…

Na 10 małych paciorkach: O mój Jezu, Królu królów i Panie panów, hojnością hojny, ufam Tobie, kocham Cię, uwielbiam Cię,wierzę w Ciebie, wierzę Tobie. O Jezu miłości moja i skarbie mój, pragnę Ciebie, zawierzam się Tobie!

Zakończenie – powiedzieć z wiarą, ufnością i miłością oraz z wielką odwagą i wielką czcią (3 razy):

Jezu Chryste, Królu mój i Panie, moje serce i ma dusza wielbić Ciebie chce, moje ciało Twą świątynią a mój naród Twym narodem! Pragnę, o mój Królu, Jezu mój, abyś Ty nim władał i swą mocą jego strzegł! Proszę, Panie Jezu Chryste, Władco mój, proszę Cię pokornie,aby żaden człowiek w strachu wojen już nie poległ, tylko w Twoje panowanie słowo odrzekł, Panie Jezu Chryste, Królu i Panie, w całej Swej Osobie króluj nam! Amen.

 

Dodaj komentarz