Koronka wyrzeczenia się zła i napełnienia Duchem Świętym

Koronka wyrzeczenia się zła i napełnienia Duchem Świętym
słowami św. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego, Małej Arabki
(do odmawiania na różańcu)

Na początku:
+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.
Wierzę w Boga…,
Ojcze nasz…,
Zdrowaś Maryjo…

Jeden raz (zamiast Ojcze nasz):
Duchu Święty, natchnij mnie.
Miłości Boża, pochłoń mnie.
Na prawdziwą drogę zaprowadź mnie.
Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie,
z Jezusem błogosław mnie.
Od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia,
od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie. Amen.

Dziesięć razy (zamiast Zdrowaś Maryjo):
Panie, wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha.

Na zakończenie trzy razy:
Źródło pokoju i światła, przyjdź mnie oświecić, przyjdź mnie nakarmić, przyjdź mnie wzbogacić, przyjdź mnie pouczyć. Duchu Święty, powierzam się Tobie!

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…
+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Autor o. Krzysztof Piskorz OCD, Duszpasterz Powołań i Młodzieży Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych.
Ponizę modlitwę prowadzi sam Autor

Dodaj komentarz