Litania biblijna z księgi Daniela

Wspomnienie św Daniela, proroka przypada na 21 lipca

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Błogosławiony jesteś Panie, Boże ojców naszych, chwalebny i wywyższony na wieki.
Błogosławione Święte Imię chwały Twojej, chwalebne i wywyższone na wieki.
Błogosławiony jesteś w świętym przybytku chwały Twojej, chwalebny i wywyższony na wieki.
Błogosławiony jesteś na tronie królestwa Twojego,
Błogosławiony jesteś, który patrzysz w otchłanie,
Błogosławiony jesteś, który zasiadasz na cherubach,
Błogosławiony jesteś, na sklepieniu niebieskim,
Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki.
Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy,
Błogosławcie Pana, niebiosa,
Błogosławcie Pana, wszystkie wody na niebie,
Błogosławcie Pana, wszystkie zastępy Pańskie,
Błogosławcie Pana, słońce i księżycu,
Błogosławcie Pana, gwiazdy niebieskie,
Błogosławcie Pana, deszczu i roso,
Błogosławcie Pana, wszystkie wiatry,
Błogosławcie Pana, ogniu i żarze,
Błogosławcie Pana, chłody i upały,
Błogosławcie Pana, rosy i szrony,
Błogosławcie Pana, mrozy i zimna,
Błogosławcie Pana, lody i śniegi,
Błogosławcie Pana, noce i dnie,
Błogosławcie Pana, światło i ciemności,
Błogosławcie Pana, błyskawice i chmury,
Błogosławcie Pana, ziemio i mnogie wyspy,
Błogosławcie Pana, góry i pagórki,
Błogosławcie Pana, wszystkie rośliny ziemi,
Błogosławcie Pana, morza i rzeki,
Błogosławcie Pana, źródła i strumienie,
Błogosławcie Pana, wieloryby i wszystko co żyje w wodach,
Błogosławcie Pana, wszystko ptactwo powietrzne,
Błogosławcie Pana, wszystkie zwierzęta dzikie i domowe,
Błogosławcie Pana, synowie ludzcy,
Błogosławcie Pana, Izraelu i wszystkie narody ziemi,
Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy,
Błogosławcie Pana, słudzy Pańscy,
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych,
Błogosławcie Pana, pobożni i pokornego serca,
Błogosławcie Pana, wszyscy bogobojni,
Błogosławcie Pana, pielgrzymi Pańscy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Wysławiać będę Pana, Boga naszego.
O. Błogosławić będę Imię Jego na wieki. Módlmy się.

Módlmy się:
Boże, którego wychwalają i błogosławią chóry anielskie i wszechświat cały, dozwól, prosimy, tak dołączyć nasze głosy do tych wołań, aby modlitwa nasza była Tobie przyjemna. Przez Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Dodaj komentarz