Litania do bł. Edmunda Bojanowskiego

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, – Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

Niepokalana Matko Chrystusa – módl się za nami.

Błogosławiony Edmundzie, odbicie miłości Ojca – módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie, ufający Bożej Opatrzności, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie, gorliwy wielbicielu Eucharystii, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie, czcicielu Świętogórskiej Róży Duchownej, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie, szukający pocieszenia u Matki Bożej Góreckiej, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie, obrońco wiary świętej, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie, niestrudzony w poszukiwaniu i pełnieniu woli Bożej, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie, przykładzie ufnego zawierzenia Bogu, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie, mężu modlitwy, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie, założycielu Zgromadzenia Służebniczek Maryi, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie, patronie wiernych świeckich, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie, serdecznie dobry człowieku, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie, sługo ubogich, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie, miłośniku dzieci, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie, opiekunie sierot, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie, wsparcie dla chorych, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie, pocieszycielu opuszczonych, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie, wspomożycielu rodzin, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie, wzorze dla słabych i cierpiących, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie, wychowawco dzieci i młodzieży, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie, pomocy dla umierających, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie, hojny dla potrzebujących, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie, orędowniku w trudnościach, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie, przykładzie pokory i prostoty, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie, miłośniku ojczystej kultury, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie, wzorze patriotyzmu, módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie, jednoczący wielu wokół dobra, módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Boże, Ty powołałeś błogosławionego Edmunda, aby opiekował się dziećmi, chorymi i ubogimi, spraw łaskawie, abyśmy pobudzeni miłością, za jego przykładem gorliwie przyczyniali się do odnowienia wszystkiego w Chrystusie, poprzez zadanie, które nam powierzyłeś na tym świecie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dodaj komentarz