Litania do bł. Fryderyka Ozanama

Wspomnienie obchodzimy 8 września

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami
Święty Wincenty a Paulo, módl się za nami

Fryderyku Ozanamie, obrońco wiary, módl się za nami
Fryderyku Ozanamie, krzewicielu nadziei módl się za nami
Fryderyku Ozanamie, apostole miłosierdzia módl się za nami
Fryderyku Ozanamie, przykładny mężu i ojcze módl się za nami
Fryderyku Ozanamie, miłośniku biedy i ubóstwa módl się za nami
Fryderyku Ozanamie, obrońco ludzkiej godności módl się za nami
Fryderyku Ozanamie, pionierze społecznej doktryny Kościoła módl się za nami
Fryderyku Ozanamie, sługo prawdy módl się za nami
Fryderyku Ozanamie, wzorze katolickiego nauczyciela i profesora-wykładowcy módl się za nami
Fryderyku Ozanamie, przykładzie dla pisarzy i dziennikarzy módl się za nami
Fryderyku Ozanamie, przykładny prawniku katolicki módl się za nami
Fryderyku Ozanamie, misjonarzu prawa módl się za nami
Fryderyku Ozanamie, wierny synu Kościoła módl się za nami
Fryderyku Ozanamie, inicjatorze posługi wspólnotowej módl się za nami
Fryderyku Ozanamie, wzorze odwagi cywilnej módl się za nami
Fryderyku Ozanamie, wielka postaci laikatu katolickiego módl się za nami
Fryderyku Ozanamie, przykładzie chrześcijańskiej świętości módl się za nami
Fryderyku Ozanamie, założycielu Stowarzyszenia Św. Wincentego a Paulo módl się za nami
Fryderyku Ozanamie, uczniu Św. Wincentego a Paulo módl się za nami
Fryderyku Ozanamie, nasz orędowniku przed tronem Boga módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módlmy się:
Boże, Ty powołałeś błogosławionego Fryderyka, obdarzając go gorejącym duchem Twojej miłości, do dodawania odwagi ludziom świeckim w służbie potrzebującym; udziel nam wszelkich darów, niezbędnych w niesieniu Twojej miłości i spraw abyśmy byli jak dobry zaczyn w naszym środowisku. Prosimy Ciebie, przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, w jedności z Duchem Świętym, po wszystkie wieki wieków. Amen

Dodaj komentarz