Litania do bł. Honorata Koźmińskiego

Panie, zmiłuj się nad nami,
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Niepokalanie Poczęta, módl się za nami.
Święty Franciszku, założycielu trzech zakonów,
Święta Klaro, mistrzyni życia duchowego,

Bł. Ojcze Honoracie, patronie życia ukrytego,
Bł. Honoracie, polski Franciszku,
Bł. Honoracie, dobrowolny więźniu konfesjonału,
Bł. Honoracie, orędowniku polskiego Kościoła,
Bł. Honoracie, odnowicielu ideału franciszkańskiego,
Bł. Honoracie, gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa,
Bł. Honoracie, ojcowski przewodniku dróg zakonnych,
Bł. Honoracie, ukryty spowiedniku dusz,
Bł. Honoracie, żarliwy duszpasterzu błądzących,
Bł. Honoracie, nauczycielu życia mistycznego,
Bł. Honoracie, architekcie społecznego ładu,
Bł. Honoracie, tytanie twórczej pracy,
Bł. Honoracie, strażniku nowej winnicy,
Bł. Honoracie, rzeczniku jedności Kościoła,
Bł. Honoracie kochający Ojczyznę,
Bł. Honoracie, patronie zawierzenia i wytrwania,
– Zgłębiający Odwieczne Słowo,
– Adorujący Chleb pielgrzymów,
– Zapatrzony w ideał świętości Boga Wcielonego,
– Urzeczony skromności Matki Pana,
– Naśladujący pokorę św. Józefa,
– Całkowicie oddany Chrystusowi,
– Żyjący prostotą zakonną,
– Rozmodlony w codzienności,
– Bogaty mądrością konfesjonału,
– Pochylony nad ludzką ułomnością,
– Trwający w nadziei wbrew nadziei,
– Pielgrzymujący w duchu do Jasnogórskiej Pani,
– Współtworzący braterstwo serc,
– Zatroskany o rodzinę i cywilizację miłości,
– Ty, który ufałeś, że spełnią się obietnice Pana,
– Ty, który bolałeś nad utratą wiary,
– Ty, który pokornie słuchałeś Stolicy Apostolskiej,
– Ty, który z nadzieją wypatrywałeś wolnej Ojczyzny,
– Ty, który pełen mądrości zabiegałeś o każde powołanie,
– Ty, który z miłością wypełniałeś swoją misję,
– Ty, który z radością służyłeś radą,
– Ty, który z oddaniem niosłeś pomoc ubogim,
– Ty, który z cierpliwością czuwałeś w konfesjonale,
– Ty, który po ojcowsku witałeś marnotrawnych synów,
– Ty, który z wiarą wpatrywałeś się w nowe dzieło zakonne,
– Pamiętający o nas, twoich braciach,
– Pamiętający o powołanych do kapucyńskiego życia,
– Pamiętający o Kościele Chrystusowym na Wschodzie,
– Pamiętający o zgromadzeniach tworzących twoją rodzinę,
– Pamiętający o narodach całego świata, aby zachowały to, co święte i dobre w swojej kulturze,
– Pamiętający o narodach Europy Wschodniej, do której Opatrzność nas posyła,
– Pamiętający o Polakach rozrzuconych po całym świecie,
– Pamiętający o naszym dziedzictwie wiary i kultury,
– Pamiętający o polskiej ziemi spragnionej cichego przeistoczenia,
– Pamiętający o nas w dniu ostatnim naszego ziemskiego życia, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świat, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami błogosławiony Honoracie.
Abyśmy się stali uczestnikami wiecznej chwały.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, który przez wywyższenie błogosławionego Honorata wzywasz nas do świętego życia, wysłuchaj nas przez jego wstawiennictwo i uczyń nas narzędziami pokoju płynącego ze sprawiedliwości i przebaczenia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz