Litania do bł. Marii Angeli Truszkowskiej

Wspomnienie liturgiczne bł Marii Angeli, założycielki felicjanek, przypada na 10 października

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża i Pani Zgromadzenia,  módl się za nami.

Błogosławiona Mario Angelo, Matko wielkiej rodziny felicjańskiej, módl się za nami.
Roztropna Dziewico, zrodzona na polskiej ziemi, módl się za nami.
Obdarzona przez Stwórcę wrażliwością na ból i ludzką niedolę, módl się za nami.
Opiekunko dzieci z ubogich piwnic i poddaszy, módl się za nami.
Mądra wychowawczyni młodych pokoleń, módl się za nami.
Doskonała mistrzyni życia wewnętrznego, módl się za nami.
Apostołko prawdy i miłości ewangelicznej, módl się za nami.
Wspaniały przykładzie dobroci i wrażliwości franciszkańskiej, módl się za nami.
Gorąca czcicielko Miłosierdzia Bożego, módl się za nami.
Żarliwa adoratorko Najświętszego Sakramentu, módl się za nami.
Niestrudzona służebnico Niepokalanego Serca Maryi, Pełna pokoju i wierności w najtrudniejszych sytuacjach, Heroicznie znosząca długoletnie cierpienia, módl się za nami.
Oddana pokucie za grzechy bliźnich i świata, módl się za nami.
Do końca życia zatroskana o zbawienie dusz, módl się za nami.
Błogosławiona Mario Angelo, której Bóg dał zrozumienie odkupieńczej wartości ludzkiego cierpienia,
Błogosławiona Mario Angelo, która w cierpieniu umiałaś uwielbiać i miłować wolę Bożą, módl się za nami.
Błogosławiona Mario Angelo, którą Pan doświadczył ciemnością duchowej nocy, módl się za nami.
Błogosławiona Mario Angelo, ogarniająca modlitwą, pokutą i ofiarą sprawy Kościoła, módl się za nami.
Błogosławiona Mario Angelo, która do chwały ołtarzy doszłaś przez krzyż i przeciwności, módl się za nami.

Łaskę naśladowania Chrystusa ubogiego,  uproś nam, Matko Angelo.
Żywą wiarę uproś nam, Matko Angelo.
Czystą miłość Bożą uproś nam, Matko Angelo.
Wytrwałość w trudnościach i cierpieniu uproś nam, Matko Angelo.
Ducha pokory uproś nam, Matko Angelo.
Ochotne poddanie się woli Bożej uproś nam, Matko Angelo.
Umiłowanie modlitwy uproś nam, Matko Angelo.
Gorliwość apostolską uproś nam, Matko Angelo.
Nadprzyrodzone spojrzenie na wszystko i wszystkich uproś nam, Matko Angelo.
Ducha bezgranicznego poświęcenia chorym i potrzebującym uproś nam, Matko Angelo.
Miłość i służebną postawę wobec Kościoła Chrystusowego uproś nam, Matko Angelo.
Liczne i ofiarne powołania do Twego Zgromadzenia uproś nam, Matko Angelo.
Ojczyźnie naszej pokój i sprawiedliwość uproś nam, Matko Angelo.
Abyśmy dzieci i młodzież wychowywali w duchu chrześcijańskim, uproś nam, Matko Angelo.
Abyśmy umieli znosić wszelkie trudy i cierpienia w zjednoczeniu z Chrystusem Ukrzyżowanym,
Abyśmy przez cierpienia dojrzewali do Królestwa Bożego, uproś nam, Matko Angelo.
Abyśmy życiem zgodnym z Ewangelią i powołaniem zasłużyli na chwalę wieczną, uproś nam, Matko Angelo.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami!

P. Błogosławieni miłosierni,

W. Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

MÓDLMY SIĘ: Boże, nasz Ojcze, Ty obdarzyłeś błogosławioną Marię Angelę żywą wiarą i bezgraniczną miłością, by mogła wiernie spełniać Twoją wolę; spraw, abyśmy umocnieni jej modlitwą i przykładem, z radością szukali tego, co się Tobie podoba i żyli zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

BOŻE, NASZ OJCZE, uwielbiamy Cię i dziękujemy, że obdarowałeś nas błogosławioną Marią Angelą, która żyła Twoją wolą w wierze i w bezgranicznym zaufaniu i dla Twej miłości służyła bliźnim.

Przez jej wstawiennictwo udziel mi łaski…, o którą z ufnością proszę. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

Dodaj komentarz