Litania do bł. Salomei

Wspomnienie błogosławionej Salomei przypada na 19 listopada

Kyrie eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu, święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty ojcze Franciszku,
Święta matko Klaro, módl się za nami.
Błogosławiona matko Salomeo,
Szczepie krwi Piastowskiej,
Wzorze godności królewskiej,
Obrazie cnoty anielskiej, módl się za nami.
Kwiecie wstydliwości,
Perło czystości,
Przykładzie niewinności,
Królowo najpokorniejsza, módl się za nami.
Żywicielko ubogich,
Opiekunko wdów i sierot,
Pocieszycielko strapionych,
Lekarko chorych,
Krzewicielko wiary katolickiej, módl się za nami.
Skarbnico niebieskich darów,
Wybrana córko świętego ojca Franciszka,
Oblubienico Chrystusowa,
Wzgardzicielko świata,
Wzorze zakonności, módl się za nami.
Zwierciadło pobożności,
Przykładzie świątobliwości,
Męczennico umartwieniem,
Dziewic matko i ozdobo,
W życiu wsławiona cnotami,
Po śmierci sławna cudami,
Dziedziczko niebieskiej ojczyzny, módl się za nami.
Towarzyszko wszystkich świętych,
Patronko Polski,
Tarczo w jej obronie,
Pośredniczko rodaków przed Bogiem,
Wspomożenie prześladowanych za wiarę,
Nadziejo lepszej przyszłości, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, błogosławiona Matko Salomeo,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty połączyłeś w błogosławionej Matce Salomei cnotę dziewictwa w małżeństwie z ubóstwem duchowym w ziemskim panowaniu.
Udziel nam, za jej wstawiennictwem, abyśmy naśladując jej cnoty i służąc Ci w pokorze,
otrzymali od Ciebie koronę chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa

Boże, któryś w błogosławionej Salomei wzgardę królestwa ziemskiego z kwiatem dochowanego w małżeństwie dziewictwa połączył, spraw miłościwie, abyśmy za jej przykładem, czystym i pokornym sercem Ci służąc, koronę wiecznej chwały w niebie nabyli. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi. Amen.

Modlitwa za Ojczyznę

Panie, któryś w błogosławionej Salomei pochodzącej z królewskiego rodu Piastów,
dał nam wzór miłości kraju ojczystego, udziel za jej wstawiennictwem naszej ojczyźnie
łaski pokoju i zgody wewnętrznej, wierności Bogu, Ewangelii i Kościołowi świętemu,
a nas umocnij na drodze zdobywania koniecznych nam wartości moralnych
– wierności w małżeństwach, poszanowania życia dzieci, trzeźwości i pracowitości,
abyśmy przez to zapewnili sobie Twoje błogosławieństwo na życie doczesne i wieczne.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz