Litania do bł. Wincentego Kadłubka

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Błogosławiony Wincenty Kadłubku, módl się za nami.
Bł. Wincenty, Orędowniku nasz u Boga, módl się za nami.
Bł. Wincenty, Wierny sługo Jezusa Chrystusa, módl się za nami.
Bł. Wincenty, Pokorny czcicielu Królowej Niebios, módl się za nami.
Bł. Wincenty, Pałający miłością do Jezusa Eucharystycznego, módl się za nami.
Bł. Wincenty, Gorliwy pasterzu Ludu Bożego, módl się za nami.
Bł. Wincenty, Ozdobo Kościoła Świętego, módl się za nami.
Bł. Wincenty, Chlubo zakonu cysterskiego, módl się za nami.
Bł. Wincenty, Wzorze Kościoła ubogich, módl się za nami.
Bł. Wincenty, Słynny biskupie krakowski, módl się za nami.
Bł. Wincenty, Odważny czcicielu biskupa Stanisława, módl się za nami.
Bł. Wincenty, Mężny nauką i cnotą znakomity, módl się za nami.
Bł. Wincenty, Skrzętny naszych dziejów pisarzu, módl się za nami.
Bł. Wincenty, Roztropny doradco królewski, módl się za nami.
Bł. Wincenty, Wzgardzicielu zła światowego, módl się za nami.
Bł. Wincenty, Przykładzie zakonnej karności, módl się za nami.
Bł. Wincenty, Wzorze pokory i pokuty, módl się za nami.
Bł. Wincenty, Ojcze opuszczonych sierot, módl się za nami.
Bł. Wincenty, Słynny cudotwórco jędrzejowski, módl się za nami.
Bł. Wincenty, Szermierzu sprawiedliwości, módl się za nami.
Bł. Wincenty, Obrońco prześladowanych, módl się za nami.
Bł. Wincenty, Pocieszycielu strapionych, módl się za nami.
Bł. Wincenty, Ojcze kultury chrześcijańskiej w Polsce, módl się za nami.
Bł. Wincenty, Nauczycielu miłości Ojczyzny, módl się za nami.
Bł. Wincenty, Opiekunie ludu wiernego, módl się za nami.
Bł. Wincenty, Stróżu ojczystej ziemi, módl się za nami.
Bł. Wincenty, Patronie Polski zawsze wiernej Kościołowi, módl się za nami.
Bł. Wincenty, Jutrzenko lepszej przyszłości, módl się za nami.

My grzeszni pokornie prosimy, przyczyń się za nami, błogosławiony Wincenty.
Aby nas Bóg łaską niezłomnej wiary obdarzyć raczył, przyczyń się za nami, błogosławiony Wincenty.
Aby nas Bóg nadzieją wiecznego szczęścia pocieszyć raczył, przyczyń się za nami, błogosławiony Wincenty.
Aby nas Bóg miłością ewangeliczną natchnąć raczył, przyczyń się za nami, błogosławiony Wincenty.
Aby nas Bóg w przywiązaniu do Matki Kościoła wspomagać raczył, przyczyń się za nami…
Aby nas Bóg i Kościół w Polsce męstwem obdarzyć raczył, przyczyń się za nami…
Aby nas Bóg w wierności Kościołowi zachować raczył, przyczyń się za nami…
Aby nas Bóg i rodziny polskie opieką swą otoczyć raczył, przyczyń się za nami…
Aby nas Bóg i młodzież naszą w trzeźwości ugruntować raczył, przyczyń się za nami…
Aby nas Bóg od nałogu pijaństwa bronić raczył, przyczyń się za nami…
Aby nas Bóg od niewiary i ateizmu ochronić raczył, przyczyń się za nami…
Aby nas Bóg i młodzież polską w czystości zachować raczył, przyczyń się za nami…
Aby nas Bóg w jedności i zgodzie braterskiej umocnić raczył, przyczyń się za nami…
Aby nas Bóg i Ojczyznę naszą od wszelkich klęsk, a zwłaszcza od wojny ochronić raczył, przyczyń się za nami…
Aby nam Bóg zwycięstwo i pokój na ziemi i wieczne szczęście w niebie łaskawie dać raczył, przyczyń się za nami…

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K.: Ześlij nam, Panie, pomoc z przybytku swego.
W.: I racz otoczyć chwałą świętych Sługę Wincentego.
K.:Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W.: A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:
Boże, który błogosławionego Wincentego, biskupa, unikającego zaszczytów świata, okryłeś chwałą pokory, prosimy Cię, abyśmy korzystając z przykładu tak wielkiej cnoty zasłużyli na udział w chwale niebieskiej.

Dodaj komentarz