Litania do Bożej Opatrzności

 

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, godny celu miłości aniołów i ludzi – zmiłuj się nad nami
Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami
Opatrzności Boża, pociecho Kościoła pielgrzymującego, zmiłuj się nad nami
Opatrzności Boża, drogo do Nieba, zmiłuj się nad nami
Opatrzności Boża, wyprowadzająca z wszelkich niebezpieczeństw, zmiłuj się nad nami
Opatrzności Boża, rozdzielająca łaski, zmiłuj się nad nami
Opatrzności Boża, nieprzebrany skarbie wszelkiego dobra, zmiłuj się nad nami
Opatrzności Boża, wspierająca sprawiedliwych, zmiłuj się nad nami
Opatrzności Boża, nadziejo grzeszników, zmiłuj się nad nami
Opatrzności Boża, ucieczko nieszczęśliwych, zmiłuj się nad nami
Opatrzności Boża, pomocy we wszelkiej potrzebie, zmiłuj się nad nami
Opatrzności Boża, ukojenie serc, zmiłuj się nad nami
Opatrzności Boża, schronienie udręczonych, zmiłuj się nad nami
Opatrzności Boża, skuteczny leku na wszelkie strapienia, zmiłuj się nad nami
Opatrzności Boża, nasycenie zgłodniałych, zmiłuj się nad nami
Opatrzności Boża, wsparcie ubogich, zmiłuj się nad nami
Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot, zmiłuj się nad nami
Opatrzności Boża, boski przymiocie godny naszego uwielbienia, zmiłuj się nad nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Wychwalamy Panie, Twoją świętą Opatrzność.
W: I poddajemy się wszystkim Jej wyrokom.

Módlmy się:

Panie, Ojcze wszechmogący i dobry, który przez swą Opatrzność prowadzisz nas
i ochraniasz w każdej chwili naszego życia, naucz nas być zawsze posłusznymi Twojej woli, abyśmy kiedyś mogli wielbić Cię i dzięki Ci składać bez końca zjednoczeni w chwale Twego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Zachęcamy do powierzania się Opatrzności każdego dnia.

Dodaj komentarz