Litania do Ducha Świętego II

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, pochodzący od Ojca i Syna, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, któryś na początku świata unosił się nad wodami i udzieliłeś im płodności,
Duchu Święty, któryś przemawiał przez święte sługi Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, którego namaszczenie daje nam poznać wszystkie rzeczy, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, który dajesz świadectwo o Jezusie Chrystusie, zmiłuj się nad nami
Duchu Prawdy, który nas nauczasz wszystkiego, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, któryś zstąpił na Maryję Pannę, zmiłuj się nad nami
Duchu Pański, który napełniasz okrąg ziemi, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, w nas przebywający, zmiłuj się nad nami
Duchu mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami
Duchu rady i męstwa, zmiłuj się nad nami
Duchu umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami
Duchu bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami
Duchu łaski i miłosierdzia, zmiłuj się nad nami
Duchu miłości i pokoju, zmiłuj się nad nami
Duchu pokory i czystości, zmiłuj się nad nami
Duchu dobroci i cichości, zmiłuj się nad nami
Duchu różnorakich łask, zmiłuj się nad nami
Duchu przenikający skrytości Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, modlący się za nami wzdychaniem niewymownym, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, któryś zstąpił na Jezusa Chrystusa w postaci gołębicy, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, przez którego na nowo się rodzimy, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, napełniający nasze serca miłością, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, przysposabiający nas za dzieci Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, któryś zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, który według swej woli wszystkim rozdajesz dary, zmiłuj się nad nami

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od wszelkiego złego, zachowaj nas, Panie.
Od wszelkiego grzechu, zachowaj nas, Panie.
Od pokus i zasadzek złego ducha, zachowaj nas, Panie.
Od zuchwałości i rozpaczy, zachowaj nas, Panie.
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie, zachowaj nas, Panie.
Od uporu i zatwardziałości serca, zachowaj nas, Panie.
Od wszelkiej zmazy ciała i duszy, zachowaj nas, Panie.
Od ducha nieprawości, zachowaj nas, Panie.
Od wszelkiej pychy i kłamstwa, zachowaj nas, Panie.
Od wszelkiej obłudy i nieszczerości, zachowaj nas, Panie.
Od próżności i lekkomyślności, zachowaj nas, Panie.
Od lenistwa i niedbalstwa w służbie Twojej, zachowaj nas, Panie.
Od sprzeciwiania się natchnieniom Twoim, zachowaj nas, Panie.
Od wszelkiej nieroztropności i pomyłek, zachowaj nas, Panie.
Od wszelkich złych duchów, zachowaj nas, Panie.

Przez Twoje przedwieczne pochodzenie od Ojca i Syna, wybaw nas, Panie.
Przez poczęcie Jezusa Chrystusa, które się stało za Twoją sprawą, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje zstąpienie na Jezusa Chrystusa w Jordanie, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje zstąpienie w dzień Zielonych Świąt, wybaw nas, Panie.
Przez Twoją miłość i miłosierdzie Twe nieskończone, wybaw nas, Panie.
W wielki dzień sądu, wybaw nas, Panie.

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy, żyjąc duchem, duchem także działali, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy, pomnąc na to, że jesteśmy Twoją świątynią, Duchu Święty, nigdy jej nie znieważali,
Abyśmy, żyjąc duchem, nie szli za skłonnościami ciała, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy sprawy ciała duchem umartwiali, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy nigdy nie zasmucali Ciebie, któryś jest Świętym Duchem Bożym,
Abyśmy zachowali jedność umysłów dążąc do pokoju, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy łatwo nie wierzyli wszystkim duchom, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy rozeznawali duchy, czy są od Boga, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś w nas odnowił ducha prawego, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nas prostą drogą prowadził ku zbawieniu wiecznemu, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nas umacniał Twym wszechwładnym Duchem, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Błagamy Cię, Boże wszechmogący, abyś nas nieustannie wspierał łaską Ducha Świętego, a z miłosierdzia Twego oczyszczając zmazy naszych serc, zachował nas także od wszelkiego zła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Dodaj komentarz