Litania do Imienia Jezus

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
Jezu, odblasku Ojca,
Jezu, jasności światła wiecznego,
Jezu, królu chwały, zmiłuj się nad nami.
Jezu, słońce sprawiedliwości,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu najmilszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu przedziwny,
Jezu, Boże mocny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ojcze na wieki,
Jezu, wielkiej rady zwiastunie,
Jezu najmożniejszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najcierpliwszy,
Jezu najposłuszniejszy,
Jezu cichy i pokornego serca, zmiłuj się nad nami.
Jezu, miłośniku czystości,
Jezu, miłujący nas,
Jezu, Boże pokoju, zmiłuj się nad nami.
Jezu, dawco życia,
Jezu, cnót przykładzie,
Jezu, pragnący dusz naszych,
Jezu, Boże nasz, zmiłuj się nad nami.
Jezu, ucieczko nasza,
Jezu, Ojcze ubogich,
Jezu, skarbie wiernych, zmiłuj się nad nami.
Jezu, dobry pasterzu,
Jezu, światłości prawdziwa,
Jezu, mądrości przedwieczna, zmiłuj się nad nami.
Jezu, dobroci nieskończona,
Jezu, drogo i życie nasze,
Jezu, wesele Aniołów, zmiłuj się nad nami.
Jezu, królu Patriarchów,
Jezu, mistrzu Apostołów, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nauczycielu Ewangelistów,
Jezu, męstwo Męczenników,
Jezu, światłości Wyznawców, zmiłuj się nad nami.
Jezu, czystości Dziewic,
Jezu, korono Wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami..

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego, wybaw nas, Jezu.
Od grzechu każdego, 
Od gniewu Twego, 
Od sideł szatańskich, wybaw nas, Jezu.
Od ducha nieczystości, 
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich, wybaw nas, Jezu.

Przez Tajemnicę Wcielenia Twego, wybaw nas, Jezu.
Przez narodzenie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez Dziecięctwo Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez Najświętsze życie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez trudy Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją, wybaw nas, Jezu.
Przez krzyż i opuszczenie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez omdlenie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój, wybaw nas, Jezu.
Przez Zmartwychwstanie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez Wniebowstąpienie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu, wybaw nas, Jezu.
Przez radości Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez chwałę Twoją, wybaw nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu.

C: Jezu, usłysz nas.
W: Jezu, wysłuchaj nas.

Módlmy się.
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Proście, a otrzymacie; szukajcie a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone”, * daj nam prosimy, uczucie swej Boskiej miłości, * abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestali wielbić. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W: Amen.

 

Dodaj komentarz