Litania do Krwi i Wody daru przebitego Serca Pana Jezusa

LITANIA DO KRWI I WODY DARU PRZEBITEGO SERCA PANA JEZUSA

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia – módl się za nami.
Święci Archaniołowie i Aniołowie – módlcie się za nami.
Wszyscy Święci Boży – módlcie się za nami.
Święta Faustyno, Apostołko Bożego Miłosierdzia – módl się za nami.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, strumieniu Miłosierdzia Bożego – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wypływająca z Serca Zbawiciela – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, niewysłowiony zdroju Miłości miłosiernej – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, niewyczerpany darze wielkoduszności Boga – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, dająca Ducha Świętego – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, uczczona przez Matkę Odkupiciela – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, rodząca Kościół Święty – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, dająca Sakramenty Święte – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, sprowadzająca ducha żalu i pokuty – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, miłości niosąca pomoc uciśnionym – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, źródło życia i świętości – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, zdroju łaski i pokoju – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, dająca sens życiu człowieka – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, jedyna drogo do nieba – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, niosąca nadzieję – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, przywracająca utraconą godność dziecka Bożego – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, ubierająca w pokorę i czystość – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, uzdrawiająca rany ludzkich serc – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, oczyszczająca i ratująca dusze – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, światło dla żyjących w mroku niewiary – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wyprowadzająca dusze z rozpaczy – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wyrywająca z niewoli grzechów – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, zwyciężająca demony – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, ratująca dusze od śmierci wiecznej – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, rozwiązująca wszelkie problemy – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, ostatni ratunku dla grzeszników – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, nadziejo ufających Tobie – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, jednocząca nasze dusze z Bogiem – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wprowadzająca dusze do Serca Zbawiciela – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, światło dla umierających – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, hojna dla dusz czyśćcowych – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, otwierająca nam niebo – wybaw nas.
Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, pociecho wszystkich Świętych – wybaw nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata– wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata– zmiłuj się nad nami.

K. O Jezu Łaskawy i Miłosierny.
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się:
Wszechmogący, miłosierny Boże, wejrzyj na Krew i Wodę wypływające z otwartego Serca najmilszego Syna Twego Jezusa Chrystusa, którego ustanowiłeś Odkupicielem świata + daj nam prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania powstała w Niepokalanowie, w październiku 2015 r. Za zgodą o. Wiesława Pyzio, prowincjała Ojców Franciszkanów Konwentualnych, Warszawa, dn. 27 listopada 2015 r. L. dz. 406/15.

Dodaj komentarz