LItania do Krzyża Świętego

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!

Chryste usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupiecielu, świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

O święty Krzyżu, broń nas.
O błogosławiony Krzyżu, broń nas.
O cudowny Krzyżu, broń nas.
O Krzyżu, drzewo życia, broń nas.
Drzewo uznania dobrego, broń nas.
Ozdobo całego chrześcijaństwa, broń nas.
Narzędzie naszego Odkupienia, broń nas.
Źródło wszelkiego błogosławieństwa, broń nas.
Pociecho wszystkich strapionych, broń nas.
Postrachu złych duchów, broń nas.
Katedro cierpliwości, broń nas.
Obrono chrześcijan, broń nas.
Kluczu do Królestwa niebieskiego, broń nas.
Ucieczko we wszystkich uciskach i pokusach, broń nas.
Nadziejo grzeszników, broń nas.
Światło sprawiedliwych, broń nas.
Odpoczynku doskonałych, broń nas.
Pociecho cierpiącego Kościoła, broń nas.
Chwało zwycięskiego Kościoła, broń nas.
Przewidziany przez Patriarchów i Proroków znaku naszego zbawienia, broń nas.
Radości Apostołów, broń nas.
Korono Męczenników, broń nas.
Wesele Wyznawców, broń nas.
Tarczo Dziewic, broń nas.
Zadatku wiecznego szczęścia, broń nas.
Krzyżu Święty, któryś był skropiony krwią Jezusa Pana, broń nas.
Krzyżu Święty, któryś nam wieczną szczęśliwość przygotował, broń nas.
Krzyżu Święty, któryś był godny nosić Zbawiciela świata. broń nas.
Krzyżu Święty, na którym śmierć pokonaną została, broń nas.

Jezu Chryste, ukrzyżowany Zbawicielu, zmiłuj się nad nami
Jezu Chryste, któryś cierpiał hańbę krzyża, zmiłuj się nad nami
Jezu, któryś Ojcu Twemu Niebieskiemu posłuszny był aż do śmierci krzyżowej, zmiłuj się nad nami
Jezu, któryś Ciałem Twoim na Krzyżu za grzechy nasze zapłacił, zmiłuj się nad nami
Jezu, który wyrok śmierci na nas wydany przybiłeś do Krzyża, zmiłuj się nad nami
Jezu, któryś przez Krzyż Twój zwyciężył szatana, zmiłuj się nad nami
Jezu, któryś nas przywiódł przez Krzyż do wolności Synów Bożych, zmiłuj się nad nami
Jezu, Kapłanie, któryś przez własną Krew do świątyni wstąpił i dla nas wieczne zbawienie uzyskał,
Jezu, który ze znakiem Krzyża przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami

Bądź naw miłościw, przepuść nam, Jezu,
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu,
Od grzechu wszelkiego, wybaw nas, Jezu,
Od zasadzek nieprzyjaciela wiecznego, wybaw nas, Jezu,
Od wiecznego potępienia, wybaw nas, Jezu,
Od bojaźni śmierci, wybaw nas, Jezu,
Przez Krzyż Twój święty, wybaw nas, Jezu,
Przez pięć ran Twoich, wybaw nas, Jezu,
Przez Krew Twoją, wybaw nas, Jezu,
Przez śmierć Twoją, wybaw nas, Jezu,

My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu.
Abyśmy zawsze byli prawdziwymi miłośnikami Twego Krzyża, Ciebie prosimy,
Abyśmy w niczym chwały nie szukali, tylko w Krzyżu Twoim świętym, Ciebie prosimy,
Abyś nas mocą Twego Krzyża świętego od wszelkich niebezpieczeństw ciała i duszy uwolnić raczył, Ciebie prosimy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Jezu.

Zaczerpnięto z: 100 litanii, WAM, Kraków 1995.

Dodaj komentarz