Litania do Maryi, Matki Karmelu

Wspomnienie 16 lipca

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Dziewicza Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Zapowiedziana proroczo przez Eliasza, módl się za nami.
Patronko i Pani Karmelu, módl się za nami.
Królowo, Ozdobo Karmelu, módl się za nami.
Matko i Siostro nasza, módl się za nami.
Opiekunko Karmelu, módl się za nami.
Chroniąca nas szkaplerzem świętym, módl się za nami.
W historii Karmelu zawsze obecna, módl się za nami.
Błogosławiona Dziewico z Góry Karmel, módl się za nami.
Chwało Góry Karmel, módl się za nami.
Kwiecie Karmelu, módl się za nami.
Gwiazdo morza, módl się za nami.
Bramo nieba, módl się za nami.
Życie i nasza nadziejo, módl się za nami.
Matko najsłodsza, módl się za nami.
Matko miłosierdzia, módl się za nami.
Matko pięknej miłości, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko Dziewico, módl się za nami.
Dziewico Czystego Serca, módl się za nami.
Dziewico Niepokalana, módl się za nami.
Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami.
Mieszkanie Trójcy Świętej, módl się za nami.
Przeczysty obrazie Kościoła, módl się za nami.
Mistrzyni życia duchowego, módl się za nami.
Nosząca Słowo Boga, módl się za nami.
Dziewico zasłuchana w Słowo, módl się za nami.
Dziewico czuwająca, módl się za nami.
Dziewico cicha i ukryta, módl się za nami.
Zachowująca w sercu wszystkie Boże sprawy, módl się za nami.
Trwająca na modlitwie, módl się za nami.
Trwająca mężnie w mroku wiary, módl się za nami.
Zawsze uległa Duchowi Świętemu, módl się za nami.
Posłuszna woli Ojca, módl się za nami.
Idąca za Chrystusem aż do stóp krzyża, módl się za nami.
Oczekująca ufnie na zmartwychwstanie Pana, módl się za nami.
Zjednoczona z Jezusem w bólu i radości, módl się za nami.
Doskonała uczennico swojego Syna, módl się za nami.
Pierwsza spośród ubogich Pana, módl się za nami.
Pokorna służebnico Pańska, módl się za nami.
Wzorze modlitwy i wyrzeczenia, módl się za nami.
Wzorze kontemplacji i wstawiennictwa, módl się za nami.
Wzorze naszego oddania się Bogu, módl się za nami.
Maryjo, miłująca obecności, módl się za nami.
Towarzysząca nam w pielgrzymce wiary, módl się za nami.
Przewodniczko na Górę Karmel, módl się za nami.
Królowo szkaplerza świętego, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Nasza Matko i Królowo z Góry Karmel,
W. Daj nam znak opieki Twojej.

Módlmy się:
Boże, z Twojej dobroci otrzymaliśmy Niepokalaną Dziewicę Maryję za Matkę i Królową Karmelu; spraw, abyśmy będąc na świecie Jej wiernym obrazem, tak jak Ona ustawicznie rozważali Twoje słowo, Jej sercem miłowali braci i pociągali ich do Chrystusa, życie za nich oddając. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:
Boże, Dawco świętego powołania, przyjmij nasze oddanie się Tobie na służbę i spraw, abyśmy zawsze byli wierni temu przymierzu miłości, jakie z Twojej woli z całą Rodziną Karmelu zawarła w Kościele Najświętsza Dziewica. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:
Boże, Ty ozdobiłeś Zakon Karmelitański zaszczytnym tytułem Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, Maryi, zawsze Dziewicy, spraw łaskawie, abyśmy oddając Jej cześć i umocnieni Jej obroną, zasłużyli na osiągnięcie wiecznych radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Źródło: https://www.karmel.pl/litania-do-maryi-matki-karmelu/

 

Dodaj komentarz