Litania do Matki Bożej Dobrej Rady

Wspomnienie przypada na 26 kwietnia

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo – módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami!
Święta Panno nad Pannami, módl się za nami!
Matko Dobrej Rady, módl się za nami!
Córko Ojca Przedwiecznego, módl się za nami!
Matko Syna Bożego, módl się za nami!
Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami!
Przybytku Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami!
Bramo niebios, módl się za nami!
Królowo Aniołów, módl się za nami!
Ozdobo Proroków, módl się za nami!
O dobra Rado Apostołów, módl się za nami!
O dobra Rado Męczenników, módl się za nami!
O dobra Rado Wyznawców, módl się za nami!
O dobra Rado Panien, módl się za nami!
O dobra Rado wszystkich świętych, módl się za nami!
O dobra Rado uciśnionych, módl się za nami!
O dobra Rado wdów i sierot, módl się za nami!
O dobra Rado chorych, módl się za nami!
O dobra Rado strapionych i więźniów, módl się za nami!
O dobra Rado ubogich, módl się za nami!
O dobra Rado we wszelkich potrzebach, módl się za nami!
O dobra Rado we wszelkich niebezpieczeństwach, módl się za nami!
O dobra Rado w pokusach, módl się za nami!
O dobra Rado nawracających się grzeszników,
O dobra Rado konających, módl się za nami!
We wszelkich sprawach i potrzebach – użycz nam dobrej rady!
We wszelkich wątpliwościach i zamieszaniach, – użycz nam dobrej rady!
We wszelkich smutkach i przeciwnościach, – użycz nam dobrej rady!
We wszelkich niebezpieczeństwach i nieszczęściach, – użycz nam dobrej rady!
We wszelkich niedostatkach, – użycz nam dobrej rady!
We wszelkich krzyżach i dolegliwościach, – użycz nam dobrej rady!
We wszelkich pokusach i natarczywościach, – użycz nam dobrej rady!
W prześladowaniu i oczernianiu nas, – użycz nam dobrej rady!
W każdej wyrządzonej nam krzywdzie, – użycz nam dobrej rady!
We wszelkich niebezpieczeństwach duszy i ciała, – użycz nam dobrej rady!
We wszelkich potrzebach, – użycz nam dobrej rady!
W godzinę śmierci, módl się za nami!
Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K.: Módl się za nami, o Matko Dobrej Rady.

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

O Boże! Dawco wszelkich dobrych i doskonałych darów!
Daj nam wszystkim, którzy się do Maryi uciekamy,
abyśmy z Jej macierzyńskiej ręki mogli otrzymać dobrą radę,
pomoc i wsparcie w naszej biedzie, wątpliwościach i potrzebach
przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego. Amen

Dodaj komentarz