Litania do Matki Bożej Licheńskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Matko Boża Licheńska, Bolesna Królowo Polski módl się za nami,
Matko, która oczekujesz nas w swoim sanktuarium i otaczasz miłością, módl się za nami,
Matko, która prowadzisz nas do swego Syna – Źródła wszelkich łask, módl się za nami,
Matko, która wspierasz nas swoim wstawiennictwem w pielgrzymce do domu Ojca, módl się za nami,
Matko, która przywołujesz nas do miłości Syna, módl się za nami,
Matko, która wzywasz nas do odnowy życia moralnego, módl się za nami, 
Matko, która wzywasz nas do pokuty, módl się za nami,
Matko, która uczysz nas otwierać serce na Boga, módl się za nami,
Matko, która wzywasz nas do pełnienia woli Syna, módl się za nami,
Matko, która uczysz nas gorliwości w posłuszeństwie słowu Bożemu, módl się za nami,
Matko, która wypraszasz nam błogosławieństwo i łaskę, módl się za nami,
Matko, która wypraszasz nam zdrowie duszy i ciała, módl się za nami,
Matko, która oczekujesz od nas nawrócenia serca, módl się za nami,
Matko, która opiekujesz się nami z macierzyńską miłością, módl się za nami,
Matko, która oczkujesz od nas częstego uczestnictwa w sakramentach świętych, módl się za nami,
Matko, która uczysz nas modlitwy, pokory i służby ludziom, módl się za nami,
Matko, która troszczysz się o nasze życie nadprzyrodzone, módl się za nami,
Bolesna Królowo Polski, w której sanktuarium możemy odnaleźć utraconą godność dziecka Bożego, módl się za nami,
Bolesna Królowo Polski, która nieustannie wzywasz nas do odmawiania różańca, módl się za nami,
Bolesna Królowo Polski, która wciąż upominasz nas przez usta pasterza Mikołaja, módl się za nami,
Bolesna Królowo Polski, która uratowałaś życie Tomaszowi Kłossowskiemu, módl się za nami,
Bolesna Królowo Polski, Orędowniczko pojednania i jedności rodzin, módl się za nami,
Bolesna Królowo Polski, Jutrzenko zaranna prowadząca do Słońca – Chrystusa, módl się za nami,
Bolesna Królowo Polski, przez którą Bóg okazuje swoją opatrzność naszemu narodowi, módl się za nami,
Bolesna Królowo Polski, Patronko ewangelizacji polskiego narodu, módl się za nami,
Bolesna Królowo Polski, która troszczysz się o dzieło zbawienia dokonane przez Syna, módl się za nami,
Bolesna Królowo Polski, nadziejo wyzwolenia z nałogów, módl się za nami,
Bolesna Królowo Polski, Nauczycielko naszego chrześcijańskiego życia, módl się za nami,
Matko Bolesna, stojąca przy krzyżu swojego Syna i przy krzyżu każdego człowieka, módl się za nami,
Matko Bolesna, z białym orłem na piersiach stojąca przy krzyżu polskiego narodu, módl się za nami,
Matko Bolesna, Królowo pokoju naszych dni, módl się za nami,

Uproś bezpieczeństwo dla naszego narodu uproś nam Matko Bolesna,
Dobre i mądre rządy w naszym kraju, uproś nam Matko Bolesna,
Zgodę i miłość w rodzinach, uproś nam Matko Bolesna,
Trzeźwość i ład moralny dla naszego narodu, uproś nam Matko Bolesna,
Wiarę, która nie jest tylko formalizmem religijnym, uproś nam Matko Bolesna,
Życie na co dzień przykazaniem miłości danym nam przez Pana, uproś nam Matko Bolesna,
Współczujące serce i pomocne dłonie dla chorych i wszystkich cierpiących, uproś nam Matko Bolesna,
Poszanowanie dla tradycji chrześcijańskich i polskich, uproś nam Matko Bolesna,
Wierne trzymanie się Krzyża Chrystusa i Jego Ewangelii, uproś nam Matko Bolesna,
Obronę wiary i obyczajów wobec chcących je niszczyć, uproś nam Matko Bolesna,
Poszanowanie pamięci poległych za wiarę i Ojczyznę, uproś nam Matko Bolesna,
Budowanie Królestwa Bożego w naszym narodzie, uproś nam Matko Bolesna,
Prawdziwą solidarność między Polakami, uproś nam Matko Bolesna,
Gościnność i uprzejmość wobec innych narodów, uproś nam Matko Bolesna,
Miłosierdzie Boże dla naszego narodu uproś nam Matko Bolesna,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami

W: Módl się za nami, Matko Boża Licheńska
O: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Boże, Ty w tajemniczy sposób dopełniasz mękę Chrystusa w członkach Jego Mistycznego Ciała,
dręczonych niezliczonymi cierpieniami; Ty chciałeś,
aby Twojemu umierającemu Synowi towarzyszyła bolejąca Matka,
spraw, abyśmy naśladując Najświętszą Pannę,
z miłością służyli cierpiącym braciom i siostrom oraz nieśli im pomoc i pociechę.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

*   *   *

2 lipca obchodzimy wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Licheńskiej – Bolesnej Królowej Polski. Jej obraz wierni otaczają szczególnym kultem w bazylice Matki Bożej Bolesnej w Licheniu. Obraz został koronowany przez kard. Stefana Wyszyńskiego 15 sierpnia 1967 r. W sanktuarium licheńskim, którym opiekują się księża marianie, w 1999 r. modlił się św. Jan Paweł II. Dokonał wówczas poświęcenia nowego kościoła. Zachęcał wtedy: “Zgromadzeni na tej (…) modlitwie w licheńskim sanktuarium, u stóp Bolesnej naszej Matki, błagajmy Ją wszyscy – biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i ludzie świeccy – aby wstawiała się za nami u swego Syna, wypraszając nam wiarę żywą, która z ziarna gorczycy staje się drzewem życia Bożego. Wiarę, która każdego dnia karmi się modlitwą, umacnia sakramentami świętymi i czerpie z bogactwa Ewangelii Chrystusowej; wiarę mocną, która nie lęka się żadnych trudności, ani cierpień czy niepowodzeń, bo oparta jest na przekonaniu, że «dla Boga nie ma nic niemożliwego» (por. Łk 1, 37); wiarę dojrzałą, bez zastrzeżeń, która współdziała z Kościołem świętym w autentycznym budowaniu mistycznego Ciała Chrystusa”.

Źródła:

http://louisgrignion.pl/alma-mater/zbior-modlitw/100-litanie-do-matki-bozej/199-litania-do-matki-bozej-lichenskiej.html

Dodaj komentarz