Litania do Matki Bożej Nieustającego Ratunku

Panie zmiłuj się nad nami! Chryste zmiłuj się nad nami!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Dziewico bez grzechu poczęta, módl się za nami.
O Matko Boża, nieustającego ratunku, módl się za nami.

My biedni grzesznicy, do Ciebie wołamy, o Maryjo pomagaj nieustannie.
Abyśmy Boga, najwyższe dobro, z całego serca miłowali, o Maryjo pomagaj nieustannie.
Abyśmy Jezusowi, Boskiemu Synowi Twemu, we wszystkim podobnymi stawać się mogli,
Abyśmy gorliwym nabożeństwem względem Ciebie Najświętsza Panno przejęci byli,
Abyśmy grzechy nasze z całych sil duszy nienawidzili; o Maryjo pomagaj nieustannie.
Abyśmy często o kresie naszym myśleli; o Maryjo pomagaj nieustannie.
Abyśmy Przenajświętszy Sakrament często i godnie przyjmowali; o Maryjo pomagaj nieustannie.
Abyśmy okazji do grzechu z całych sił unikali; o Maryjo pomagaj nieustannie.
Abyśmy zadniego dnia modlitw świętych nie opuszczali, a szczególnie w czasach pokusy i zwątpienia;
Abyśmy nieprzyjaciołom wybaczali i wszystkim ludziom życzliwymi byli;
Abyśmy w lasce Bożej żyć i umierać mogli; o Maryjo pomagaj nieustannie.

We wszystkich potrzebach duszy i ciała; O Maryjo, Matko Boża ratuj nieustannie.
W chorobach i boleściach; O Maryjo, Matko Boża ratuj nieustannie.
W biedzie i niedostatku; O Maryjo, Matko Boża ratuj nieustannie.
Wśród osamotnienia i prześladowania; O Maryjo, Matko Boża ratuj nieustannie.
W zgryzotach i smutkach wszelkich; O Maryjo, Matko Boża ratuj nieustannie.
W czasie wojen i zaraźliwego powietrza; O Maryjo, Matko Boża ratuj nieustannie.
W czasach pokus złego ducha; O Maryjo, Matko Boża ratuj nieustannie.
W pokusach ułudnego świata; O Maryjo, Matko Boża ratuj nieustannie.
W walce ze złymi skłonnościami zepsutej natury naszej; O Maryjo, Matko Boża ratuj nieustannie.
W pokusach przeciw nieczystości; O Maryjo, Matko Boża ratuj nieustannie.
W każdym niebezpieczeństwie zgrzeszenia; O Maryjo, Matko Boża ratuj nieustannie.
Gdy zbliżać się będzie kres życia naszego na tej ziemi; O Maryjo, Matko Boża ratuj nieustannie.
Gdy na łożu śmierci złożonymi będziemy; O Maryjo, Matko Boża ratuj nieustannie.
Gdy myśl o śmierci przerażeniem i strachem przejmować nas będzie; O Maryjo, Matko Boża…
Gdy przy skonaniu złe duchy do rozpaczy nas doprowadzać chciałyby; O Maryjo, Matko Boża…
Gdy kapłan ostatnie udzielać nam będzie rozgrzeszenie i błogosławieństwo; O Maryjo, Matko Boża…
Gdy zasłona śmierci zaćmi wzrok nasz i serce bić ustawać będzie; O Maryjo, Matko Boża…
Gdy krewni, przyjaciele otaczający łoże śmierci naszej, płakać i modlić się będą; O Maryjo, …
Gdy ducha naszego w ręce Stwórcy oddawać będziemy; O Maryjo, Matko Boża…
Gdy nędzna dusza moja przed Boskim sadem stanie; O Maryjo, Matko Boża…
Gdy straszny wyrok wydawanym będzie; O Maryjo, Matko Boża…
Gdy w ogniach czyśćcowych cierpieć i za oglądaniem Boga tęsknic będziemy; O Maryjo, Matko Boża…

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!

V. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko!
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
O Boże! który chciałeś aby Matka Syna Twego jednorodzonego, była nieustająca pomocą dla chrześcijan na tej ziemi, udziel nam swej laski, Abyśmy calem sercem we wszelkich potrzebach duszy i ciała naszego, pomocy i ratunku Jej z ufnością wzywali, a przez pomoc i ratunek Najświętszej Maryi Panny do oglądania Twojej wiekuistej chwały w Niebie doprowadzeni zostali, przez tegoż Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Akt strzelity: Maryjo, Matko Boża i Matko miłosierdzia, módl się za nami i za umarłymi.

Dodaj komentarz