Litania do Matki Bożej Pocieszenia

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Ojcze Miłosierdzia, zmiłuj się nad nami
Synu, Dawco pokoju, zmiłuj się nad nami
Duchu Pocieszycielu, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Matko nadziei naszej, pociesz nas
Święta Maryjo, Matko naszej drogi, pociesz nas
Święta Maryjo, Matko Bożego światła, pociesz nas
Pełnio Izraela, pociesz nas
Przepowiednio naszych czasów, pociesz nas
Jutrzenko nowego świata, pociesz nas
Matko Boża, pociesz nas
Matko Mesjasza Wybawcy, pociesz nas
Matko Odkupionych, pociesz nas
Matko wszystkich narodów, pociesz nas
Dziewico milcząca, pociesz nas
Dziewico słuchająca, pociesz nas
Dziewico wielbiąca Boga, pociesz nas
Służebnico Pańska, pociesz nas
Służebnico Słowa, pociesz nas
Służebnico odkupienia, pociesz nas
Służebnico Wybranych, pociesz nas
Uczennico Chrystusa, pociesz nas
Świadku Ewangelii, pociesz nas
Siostro ludzi, pociesz nas
Początku Kościoła, pociesz nas
Matko Kościoła, pociesz nas
Obrazie Kościoła, pociesz nas
Maryjo, błogosławiona między niewiastami, pociesz nas
Maryjo, wielkości kobiety, pociesz nas
Niewiasto wierna w oczekiwaniu, pociesz nas
Niewiasto wierna w powierzonym Ci zadaniu, pociesz nas
Niewiasto wierna pielgrzymowaniu, pociesz nas
Niewiasto wierna pod krzyżem, pociesz nas
Pierwsza w tajemnicy Zmartwychwstania, pociesz nas
Klejnocie Zesłania Ducha Świętego, pociesz nas
Gwiazdo ewangelizacji, pociesz nas
Obecnością jaśniejąca, pociesz nas
Na modlitwie trwająca, pociesz nas
Otwarta na wołanie nasze, pociesz nas
Obecnością nas wspomagająca, pociesz nas
Nadziejo ubogich, pociesz nas
Ufności pokornych, pociesz nas
Podporo wzgardzonych, pociesz nas
Ukojenie uciśnionych, pociesz nas
Obrono niewinnych, pociesz nas
Odwago prześladowanych, pociesz nas
Otucho wygnańców, pociesz nas
Wołająca o wolność, pociesz nas
Jednocząca nas wszystkich, pociesz nas
Głosząca pokój narodom, pociesz nas
Znaku matczynego oblicza Boga, pociesz nas
Znaku bliskości Ojca, pociesz nas
Znaku miłosierdzia Syna, pociesz nas
Znaku działania Ducha Świętego, pociesz nas

Chryste, władco historii, zmiłuj się nad nami
Chryste, Zbawicielu człowieka, zmiłuj się nad nami
Chryste, nadziejo stworzenia, zmiłuj się nad nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Tyś naszą ucieczką, o Pani,
W. Pomocą w uciskach i smutku…

Matka Boża Pocieszenia
Matka Boża Pocieszenia

Dodaj komentarz