Litania do Matki Bożej Pokornej

Kyrie, eleison,
Christe, eleison,
Kyrie, eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas

Boże Ojcze Stworzycielu, zmiłuj się nad nami
Boże Synu Odkupicielu,
Boże Duchu Ożywicielu,
Boże Jedyny w Trójcy

Niewiasto rajskich obietnic, oręduj za nami
Panno objawień prorockich,
Dziewico natchnień odwiecznych,
Któraś starła głowę węża,
Któraś usłyszała głos anioła,
Któraś Boga wydała na świat,
Monstrancjo żywa,
Wielbiąca Boga hymnem radości, bądź nam wzorem pokory
Doświadczająca wielkości pokornych,
Przewidująca chwałę przyszłości,
Przechowująca pamięć Przymierza,
Łączniczko Testamentów,

Służebnico Słowa od pychy zachowaj
Wędrowniczko betlejemska
Strażniczko nazaretańska
Orędowniczko galilejska
Kalwaryjska Matko Bolesna
Jerozolimo nowa

Przez Twoje poddanie woli Bożej naucz nas pokory
Przez Twoje szukanie schronienia
Przez Twoje lęki i strapienia
Przez Twoje szukanie i znalezienie
Przez Twoje wchodzenie w Tajemnicę
Przez Twoją drogę krzyżową
Przez Twoje czuwanie w Wieczerniku
Przez Twoje wniebowzięcie
Przez Twoje królowanie ziemi i niebu
Przez Twoje objawienia
Przez Twoje wołanie o pokutę

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami

K.Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
W.Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Matko Najświętsza – Pani Pokorna. Jesteś czczona od wieków w Tajemnicy Nawiedzenia. Tak jak nawiedziłaś św. Elżbietę, przynosząc w jej dom błogosławieństwo swego – jeszcze nienarodzonego – Syna Bożego, tak przynosisz w nasze pokolenia błogosławieństwo Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela. Prosimy Cię, pomóż nam pokonać pychę i zapatrzenie w siebie. Pozwól widzieć sprawy w świetle prawdy Ewangelii, iść drogą Jezusa i żyć dla Niego, a przez Niego dla dobra bliźnich. Prowadź nas do Jezusa Chrystusa – Sługi pokornego, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

Autorzy: Bp Gerard Kusz, Kornelia Czogalik

Dodaj komentarz