Litania do Męczenników i Świętych z katakumb Św. Kalista

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża i Królowo Męczenników, módl się za nami.
Święty Józefie, „mężu sprawiedliwy”, oblubieńcze Matki Bożej i opiekunie Jezusa, módl się za nami.
Święci Piotrze i Pawle, męczennicy Chrystusowi, filary Kościoła Rzymskie, módl się za nami.

Święty Kalikście I, papieżu i męczenniku, opiekunie braci w wierze tutaj spoczywających, módl się za nami.
Święty Poncjanie, papieżu i męczenniku, „wzorze pokory, cierpliwości i dobroci”, módl się za nami.
Święty Korneliuszu, papieżu i męczenniku, organizatorze Kościoła Rzymskiego, módl się za nami.
Święty Sykstusie II, papieżu i męczenniku, zgładzony dla Chrystusa w obrębie tych Katakumb,módl się za nami.
Święty Euzebiuszu, papieżu i męczenniku, miłosierny wobec „upadłych” potrzebujących przebaczenia, módl się za nami.
Święci Diakoni: January, Magnusie, Wincenty, Stefanie, Felicycie i Agapicie, towarzysze w męczeństwie papieża Sykstusa II, módlcie się za nami.
Święty Tarcyzjuszu, młodzieńcze o mocnych ideałach i nieustraszony obrońco Eucharystii, módl się za nami.
Święta Cecylio, odważne dziewcze, któreś ofiarowało Chrystusowi swoje dziewictwo, módl się za nami.
Święta Sotero, szlachetna rzymianko, zabita ze względu na swą wierność Ewangelii, módl się za nami.
Święty Polikamie, chwało i ozdobo Kościoła Świętego, módl się za nami.
Święci Kalocero i Parteniuszu, wierni Chrystusowi aż do dodania zań swego życia, módl się za nami.
Święci Marku i Marcellianie, bracia z krwi i nierozdzielni w męczeństwie, módl się za nami.
Święci Cerealisie, Salustiuszu i 21 Towarzyszy, obrońcy wiary przed herezją Nowacjana, módl się za nami.
Święci Greccy Męczennicy: Mario, Neonie, Adrio, Paulino, Marto, Walerio, Euzebiuszu i Marcellinie, podarunku Kościoła wschodniego dla Katakumb św. Kaliksta, módlcie się za nami.
Święci i Święte Męczennicy, spoczywający w Katakumbach św. Kaliksta, módlcie się za nami.
Święty Anterocie, papieżu, który cały swój krótki pontyfikat przeżyłeś w więzieniu, módl się za nami.
Święty Lucjuszu, papieżu zesłany na wygnanie, ponieważ byłeś Wikariuszem Chrystusa, módl się za nami.
Święty Stefanie I, papieżu, stróżu czystości wiary, módl się za nami.
Święty Dionizy, papieżu, ojcze miłujący braci w trudnościach, módl się za nami.
Święty Feliksie I, papieżu, gorliwy w dziele ewangelizacji, módl się za nami.
Święty Eustachianie, papieżu, apostole prawowierności, módl się za nami.
Święty Gajusie, papieżu, przyjacielu ubogich, módl się za nami.
Święty Milcjadesie, papieżu, obrońco wiary przed herezją donatystów, módl się za nami.
Święty Marku, papieżu, pasterzu Kościoła Rzymskiego i twórco kalendarza liturgicznego, módl się za nami.
Święty Damazy, papieżu, „pobożny czcicielu Męczenników”, módl się za nami.
Rzeszo wszystkich Papieży, którzy strzeżecie „ołtarza Chrystusa”, módl się za nami.
Święci Biskupi Optatusie i Numidianie, ewangelizatorzy Afryki, módlcie się za nami.
Święci Biskupi, kontynuatorzy misji Apostołów, módlcie się za nami.
O wy wszyscy Święci Biskupi, spoczywający w Katakumbach św. Kaliksta, módlcie się za nami.
Święci Kapłani, którzyście żyli i zmarli „w czasie długiego pokoju”, módlcie się za nami.
Młodzieńcy i Chłopcy, którzy pragnęliście zachować swoją czystość dla Chrystusa, módlcie się za nami.
Także i wy, grzesznicy, nawróceni przez dobroć Boga, obmyci we Krwi Chrystusa i uświęceni przez Ducha Świętego, módlcie się za nami.
Wy, wszystkie Dusze Święte, których ciała spoczywają na cmentarzu św. Kaliksta, módlcie się za nami.
Święte Brygido i Katarzyno ze Szwecji, módlcie się za nami.
Święci Karolu Boromeuszu i Filipie Nereuszu, módlcie się za nami.
Święty Janie Bosko i Błogosławiony Michale Rua, módlcie się za nami.
Święte Mario Mazzarello i Tereso od Dzieciątka Jezus, módlcie się za nami.
Wszyscy święci pielgrzymi do Katakumb św. Kaliksta i podziwiający wiarę pierwszych chrześcijan, módlcie się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, dopomóż nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módlmy się: O Boże, nasz Ojcze, który krwią Męczenników użyźniłeś i obecnością Świętych poświęciłeś glebę Katakumb św. Kaliksta, przez świetlany przykład tych odważnych świadków – zachowaj nas w wierze, abyśmy mogli zebrać i kosztować z radością owoce ich ofiary. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Dodaj komentarz