Litania do Męki Pańskiej

Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się,
Chryste, zmiłuj się, Chryste, zmiłuj się,
Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się,
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,

Jezu, mądrości odwieczna, zmiłuj się nad nami,
Słowo, które stało się ciałem,
Nienawidzone przez świat,
Sprzedane za trzydzieści srebrników,zmiłuj się nad nami,
Wylewające krwawy pot w agonii,
Zdradzone przez Judasza,
Opuszczone przez uczniów, zmiłuj się nad nami,
Policzkowane,
Oskarżone przez fałszywych świadków,
Słowo, którego Piotr się zaparł, zmiłuj się nad nami,
Wyszydzone przez Heroda,
Wychłostane przez Piłata,
Odrzucone dla Barabasza,
Przytłoczone ciężarem krzyża, zmiłuj się nad nami,
Ukoronowane cierniami,
Odarte z szat,
Przybite do drewna, zmiłuj się nad nami,
Znieważane przez Żydów,
Wyśmiewane przez złoczyńcę,
Zranione włócznią,
Wylewające ostatnią kroplę krwi, zmiłuj się nad nami,
Opuszczone przez Ojca,
Umierające za nasze grzechy,
Zdjęte z krzyża, zmiłuj się nad nami,
Złożone w grobie,
Zmartwychwstałe w chwale,
Wstępujące do nieba, zmiłuj się nad nami,
Zsyłające Pocieszyciela,
Jezu, nasza Ofiaro, zmiłuj się nad nami,
Jezu, nasz Pośredniku,
Jezu, nasz Sędzio, zmiłuj się nad nami,

Bądź nam miłościw, Przepuść nam, Panie,
Bądź nam miłościw, Wysłuchaj nas, Panie,

Od wszystkich grzechów, wybaw nas, Panie,
Od wszelkiego zła,
Od gniewu i nienawiści,
Od złośliwości i mściwości, wybaw nas, Panie,
Od niewiary i twardości serca,
Od bluźnierstwa i świętokradztwa,
Od obłudy i chciwości,
Od ślepoty rozumu, wybaw nas, Panie,
Od gardzenia Twoimi przestrogami,
Od powtórnych upadków po Twoim sądzie,
Od niebezpieczeństw duszy i ciała, wybaw nas, Panie,
Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie,

My, grzesznicy, błagamy Cię, wysłuchaj nas,
Abyś raczył nas oszczędzić, błagamy Cię, wysłuchaj nas,
Abyś raczył nam przebaczyć,
Abyś bronił Twojego Kościoła, błagamy Cię, wysłuchaj nas,
Abyś błogosławił tym, którzy są Twoi,
Abyś nawrócił twoich wrogów, błagamy Cię, wysłuchaj nas,
Abyś rozszerzył prawdę,
Abyś zniszczył błąd, błagamy Cię, wysłuchaj nas,
Abyś potrzaskał fałszywych bogów,
Abyś zwiększył liczbę Twoich wybrańców, błagamy Cię, wysłuchaj nas,
Abyś uwolnił pobożne dusze z więzów,
Abyś raczył zjednoczyć nas ze świętymi Twymi w niebie, błagamy Cię, wysłuchaj nas,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami,

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Panie, zmiłuj się, Chryste, zmiłuj się,
Panie, zmiłuj się.
Wielbimy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie. Albowiem przez święty krzyż Twój odkupiłeś świat.

Módlmy się:
O Boże, który dla odkupienia świata raczyłeś się urodzić na ziemi i być obrzezany,
i być odrzucony, i być zdradzony, i być spętany, i prowadzony na śmierć,
i oglądany w nagości wśród szyderstw, być fałszywie oskarżony, umęczony i poraniony, opluty, ukoronowany cierniem, wyszydzony, znieważony, policzkowany, bity rózgami, odarty z szat, przybity do krzyża, podniesiony na krzyżu, policzony między złoczyńców, napojony żółcią i octem, przeszyty włócznią – przez najświętszą mękę Twoja,
która oto przypominamy sobie, my, grzeszni słudzy Twoi,
i przez Twój święty krzyż i śmierć pełną łaski,
uchroń nas od cierpień piekła i powiedź nas tam,
gdzie powiodłeś rozbójnika ukrzyżowanego razem z Tobą,
który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

Dodaj komentarz