Litania do O. Wenantego Katarzyńca (Sługi Bożego)

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo Zakonu Serafickiego – módl się za nami.

Ojcze Wenanty, wpatrzony w oblicze Jezusa Ukrzyżowanego – módl się za nami.
Ojcze Wenanty, uczący nas oddawać chwałę Duchowi Świętemu –
Ojcze Wenanty, zapatrzony w Maryję –
Ojcze Wenanty, dzielny wojowniku Rycerstwa Niepokalanej –
Ojcze Wenanty, rozmiłowany w modlitwie różańcowej –
Ojcze Wenanty, wierny synu św. Franciszka z Asyżu –
Ojcze Wenanty, przyjacielu św. Maksymiliana Kolbego –
Ojcze Wenanty, zapalony miłością do Eucharystii –
Ojcze Wenanty, Stróżu Najświętszego Sakramentu –módl się za nami.
Ojcze Wenanty, zanurzony w modlitwie –
Ojcze Wenanty, w modlitwie szukający ukojenia –
Ojcze Wenanty, święty kapłanie –
Ojcze Wenanty, kapłanie według Serca Jezusowego –
Ojcze Wenanty, gorliwy szafarzu Bożego Miłosierdzia –módl się za nami.
Ojcze Wenanty, niestrudzony kaznodziejo –
Ojcze Wenanty, pragnący świętości kapłanów –
Ojcze Wenanty, zatroskany o chwałę Bożą i zbawienie dusz –
Ojcze Wenanty, wzorze dobroci i zaufania Bogu –
Ojcze Wenanty, posłuszny woli Bożej –
Ojcze Wenanty, za wszystko wdzięczny Bogu –módl się za nami.
Ojcze Wenanty, zawsze wdzięczny ludziom –
Ojcze Wenanty, zatroskany o wiarę pogubionych i niewierzących –
Ojcze Wenanty, rozmiłowany w Słowie Bożym –
Ojcze Wenanty, wrażliwy na trudne warunki materialne –
Ojcze Wenanty, spieszący z pomocą wszelkiej ludzkiej nędzy –
Ojcze Wenanty, wzorze życia zakonnego –
Ojcze Wenanty, roztropny i gorliwy wychowawco –módl się za nami.
Ojcze Wenanty, przykładzie pokory –
Ojcze Wenanty, przykładzie ubóstwa zakonnego –
Ojcze Wenanty, czuwający nad swoimi uczuciami –
Ojcze Wenanty, nie tracący najmniejszej sposobności do czynienia dobra –
Ojcze Wenanty, pragnący uświęcić siebie i innych –
Ojcze Wenanty, z pogodą ducha oczekujący spotkania z Bogiem –módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego; on przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Do prywatnego odmawiania
Imprimatur, Wikariusz Generalny, Przemyśl, 4 lipca 2019 r., L.dz. 1205/151/2019

Dodaj komentarz