Litania do obrońców świętości, jedności i nierozerwalności małżeństwa

Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Święta Rodzino z Nazaretu, módl się za nami.
Święci Archaniołowie Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.
Święci Abrahamie i Saro, módlcie się za nami.
Święci Izaaku i Rebeko, módlcie się za nami.
Święci Jakubie i Rachelo, módlcie się za nami.
Święci Zachariaszu i Elżbieto, módlcie się za nami.
Święci Joachimie i Anno, módlcie się za nami.
Święci Akwilo i Pryscyllo, módlcie się za nami.
Święci Androniku i Atanazjo, módlcie się za nami.
Święci Grzegorzu i Nonno, módlcie się za nami.
Błogosławieni Luсhezjuszu i Bonadonno, módlcie się za nami.
Święci Gumbercie i Berto z Avenay, módlcie się za nami.
Święty Izydorze i błogosławiona Mario, módlcie się za nami.
Święci Stefanie i Gizelo, módlcie się za nami.
Święci Henryku i Kunegundo, módlcie się za nami.
Święci Ludwiku i Zelio Martin, módlcie się za nami.
Błogosławieni Luigi i Mario Quattrocchi, módlcie się za nami.
Wszyscy święci małżonkowie, módlcie się za nami.
Święty setniku Korneliuszu, módl się za nami.
Święty Paulinie z Noli, módl się za nami.
Święty Ludwiku Francuski, módl się za nami.
Święty Wawrzyńcu Ruiz, módl się za nami.
Wszyscy święci ojcowie rodzin, módlcie się za nami.
Święta Moniko, módl się za nami.
Święta Sylwio, módl się za nami.
Święta Matyldo, módl się za nami.
Święta Blanko Kastylijska, módl się za nami.
Święta Brigido Szwedzka, módl się za nami.
Święta Elżbieto Portugalska, módl się za nami.
Święta Jadwigo, módl się za nami.
Święta Małgorzato Szkocka, módl się za nami.
Wszystkie święte matki, módlcie się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu, modli się za nami.
Święty Stanisławie, módl się za nami.
Święty Tomaszu Morus, módl się za nami.
Święty Janie Fischer, módl się za nami.
Święci męczennicy kartezjańscy, módlcie się za nami.
Błogosławione męczennice z Nowogródka, módlcie się za nami.
Wszyscy święci męczennicy za świętość, jedność i nierozerwalność małżeństwa, módlcie się za nami
Święta Matko Tereso z Kalkuty, módl się za nami.
Święta Joanno Beretta Molla, módl się za nami.
Święty Pawle VI, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święci obrońcy prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, módlcie się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Jezu, źródło świętości każdej rodziny.
W. Spraw, aby nasze rodziny były podobne do Rodziny z Nazaretu.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, Ty zechciałeś, aby Twój Syn rósł w Świętej Rodzinie.
Za wstawiennictwem świętych małżeństw, ojców i matek, mężów i żon,
a także za wstawiennictwem męczenników,
którzy przelali krew za jedność i nierozerwalność małżeństwa,
obdarz nasze rodziny swoją łaską, aby zawsze były widzialnym znakiem miłości między Kościołem i Chrystusem.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

Dodaj komentarz