Litania do Przenajświętszej Twarzy Pana Jezusa

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boża, nam grzesznym pod Krzyżem za Matkę dana, módl się za nami

O Twarzy Przenajświętsza, przez Maryję i Józefa św. z taką miłością po raz pierwszy uczczona, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, w stajence betlejemskiej napełniająca radością Aniołów, Pasterzy i Królów ze Wschodu, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, w żłobeczku łzami zalana, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, która w świątyni zraniłaś miłością serce Symeona i Anny, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, napełniająca podziwem nauczycieli Zakonu, kiedy Pan Jezus dwunastoletni tłumaczył Pismo Boże w świątyni, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, zachwycająca wdziękiem i przecudowną pięknością, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, w rysach swoich niewypowiedzianie szlachetna, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, zachwycenie Aniołów, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, słodka i czysta rozkoszy Świętych Pańskich, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, arcydzieło Ducha Świętego, w którym Ojciec Przedwieczny upodobał Sobie, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, najśliczniejsze zwierciadło doskonałości Bożej, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, najsłodsza pociecho Maryi Dziewicy i Józefa Świętego, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, która od nas gniew Boży odwracasz, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, postrachu szatanów, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, skarbie Łask i Błogosławieństwa, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, wystawiona w pustyni na wichry, burze i niepogody, spalona słońcem i potem oblana wśród długich podróży, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, skromnością i słodyczą pociągająca sprawiedliwych i grzeszników, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, smutna i płacząca nad grobem Łazarza, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, nad słońce jaśniejsza i chwałą promieniejąca na górze Tabor, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, oblana łzami na widok Jerozolimy niewdzięcznej, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, w Ogrodzie Oliwnym do ziemi schylona i zawstydzona grzechów naszych ciężarem, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, krwawym potem zalana, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, znieważona zdradliwym pocałunkiem Judasza, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, świętością i wspaniałością swoja przestraszająca żołnierzy i rzucająca ich na ziemię, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, policzkowana przez podłego sługę, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, brudną szmatą zasłonięta i znieważona zbrodniczymi rękoma nieprzyjaciół, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, zapluta i poraniona tak strasznie, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, której Boskie spojrzenie w sercu Piotra Świętego niezagojoną ranę boleści i miłości uczyniło, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, pohańbiona dla nas w sądach Jerozolimskich, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, niezmieszana i niezasmucona wyrokiem śmierci przez Piłata wydanym, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, zlana potem, krwią zbroczona i upadająca w błoto pod wielkim Krzyża ciężarem, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, wśród Krzyżowej Drogi czystą chustą otarta przez Weronikę pobożną, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, na samotnej szubienicy podniesiona, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, której piękność nieporównana zaćmiona została straszną chmurą grzechów naszych, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, okryta śmiertelną bladością, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, przez Maryję Najboleśniejszą i przez niewiasty święte obmyta, wonnościami namaszczona i owinięta śmiertelnym prześcieradłem, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, w grobie ukryta, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, pięknością i chwałą w dzień Zmartwychwstania jaśniejąca, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, promieniejąca światłością w chwili Wniebowstąpienia, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, tak głęboko w Najświętszym Sakramencie utajona i tak bardzo tam znieważona przez grzeszników, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, która przy skończeniu świata ukażesz się w mocy i majestacie wielkim, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, która przerazisz grzeszników, zmiłuj się nad nami.
O Twarzy Przenajświętsza, która napełniać będziesz sprawiedliwych wiekuista radością, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Modlitwa I
Kocham Cię, uwielbiam, cześć i pokłon Ci oddaje o Jezu, o mój Zbawicielu najsłodszy i w Sercu Najświętszej Maryi Panny ofiaruje Ci jako zapach wdzięcznej wonności wszystkie hołdy Aniołów i Świętych, wszystkie modlitwy nasze, błagając Cię pokornie przez Twoja Twarz Najświętszą, abyś we mnie i we wszystkich grzesznikach odnowił i oczyścił obraz Twój grzechem zmazany, abyśmy nosząc Cię w sercach naszych tu na ziemi, oglądać mogli Boska piękność Twoja na wieki. Amen.

Modlitwa II
Kocham Cię, uwielbiam, cześć i pokłon Ci oddaje, o Najśliczniejsza Twarzy najmilszego Jezusa mojego, szlachetna pieczęci Bóstwa, w Tobie się zatapiam cala dusza moja, błagając Cię, abyś na sercu moim wyraziła Boskie Twe rysy, abym się w Ciebie ciągle wpatrywać mógł/mogła tu na ziemi i potem w niebie na wieki. Amen.

Modlitwa III
O Prześliczna Twarzy Jezusa mojego, tak miłosiernie w dzień Jego Męki dla zbawienia świata na drzewie krzyżowym schylona, dziś jeszcze schyl się ku nam, biednym grzesznikom, zwróć i na nas litosne spojrzenie i daj nam pocałunek wiecznego pokoju. Amen.

Modlitwa IV
Zlituj się nad nami Boże i Zbawicielu nasz i nie odrzucaj próśb, jakie wśród utrapień naszych zanosimy do Ciebie wzywając nad nami Świętego Imienia Twojego i udając się z ufnością i miłością do uwielbionej Twarzy Twojej. Amen.

Ofiarowanie Bogu Ojcu Przenajświętszej Twarzy Chrystusowej
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Twarz Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ofiarujemy Ci Ja z ufnością na chwale Twojego Świętego Imienia za podwyższenie Kościoła Świętego, za nawrócenie grzeszników, na zbawienie całego świata i dla otrzymania wszelkich Łask nam potrzebnych. Jako najmiłosierniejszy nasz pośrednik, otwiera Twój Syn Swe Usta, aby wstawiać się za nami; usłysz Jego wołanie, wejrzyj na Jego łzy, o mój Boże, i dla nieskończonych Jego Zasług wysłuchaj Go i zlituj się nad nami, nędznymi grzesznikami, którzy żebrzemy z pokorą Miłosierdzia Twojego. Amen.

 

 

 

Dodaj komentarz