Litania do Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Matko zasmuceń, módl się za nami
Matko, której duszę przeszył miecz,
Matko, która uciekłaś z Jezusem do Egiptu,
Matko, która w smutku szukałaś Go przez trzy dni, módl się za nami
Matko, która widziałaś Go wychłostanego i ukoronowanego cierniami,
Matko, która stałaś przy nim, gdy wisiał na krzyżu,
Matko, która wzięłaś Go w ramiona, gdy umarł, módl się za nami
Matko, która patrzyłaś na składanie Go w grobie,
O Maryjo, Królowo męczenników,
O Maryjo, pociecho strapionych, módl się za nami
O Maryjo, obrono słabych,
O Maryjo, siło lękliwych,
O Maryjo, światłości zrozpaczonych, módl się za nami
O Maryjo, opiekunko chorych,

O Maryjo, ucieczko grzeszników, ocal nas swymi modlitwami
Przez gorzką mękę Twego Syna,
Przez ból przeszywający Twoje Serce, ocal nas swymi modlitwami
Przez ciężkie brzemię Twej udręki,
Przez smutek Twój i opuszczenie, ocal nas swymi modlitwami
Przez Twoją żałość matczyną,
Przez Twoje doskonałe poddanie się, ocal nas swymi modlitwami
Przez Twoje pełne zasług modlitwy,
Od nadmiernego smutku, ocal nas swymi modlitwami
Od tchórzostwa,
Od niecierpliwości, ocal nas swymi modlitwami
Od niepokoju i niezadowolenia,
Od posępności i chmurnego usposobienia, ocal nas swymi modlitwami
Od rozpaczy i niewiary,
Od ostatecznego braku skruchy, ocal nas swymi modlitwami

My, grzesznicy, błagamy Cię, wysłuchaj nas
Uchroń nas od nagłej śmierci,
Naucz nas, jak mamy umrzeć, błagamy Cię, wysłuchaj nas
Wspieraj nas w naszym konaniu,
Strzeż nas od nieprzyjaciół, błagamy Cię, wysłuchaj nas
Wiedź nas do szczęśliwego kresu,
Wyjednaj nam dar wytrwania, błagamy Cię, wysłuchaj nas
Wspieraj nas przed trybunałem sadu,
Matko Boga, błagamy Cię, wysłuchaj nas
Matko najboleśniejsza,
Matko najbardziej opuszczona, błagamy Cię, wysłuchaj nas

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Wspieraj nas, Najświętsza Panno Maryjo.
W. W każdej porze, w każdym miejscu.

 

Dodaj komentarz