Litania do św. Adriana

Wspomnienie św Adriana przypada na 9 stycznia

Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Benedykcie, módl się za nami.
Święty Adrianie, utwierdzeniu wiary w Anglii całkowicie oddany,
Święty Adrianie, oddany pracy  misyjnej wśród pogan,
Święty Adrianie troszczący się i kształcenie młodzieży,
Święty Adrianie, promieniujący pobożnością,
Święty Adrianie, spragniony poznania Boga,
Święty Adrianie, miłośniku wiedzy,
Święty Adrianie, w pokorze niedościgniony,
Święty Adrianie, zdolny nauczycielu wielu dziedzin, módl się za nami. 
Święty Adrianie, prowadzący życie skromne i ubogie
Święty Adrianie, wzorze czystości,
święty Adrianie, wierny naśladowco świętego Benedykta,
Święty Adrianie, sługo Maryi i Jezusa,
Święty Adrianie, z roztropności i mądrych porad słynący,
Święty Adrianie, zaufany współpracowniku papieża, módl się za nami. 
Święty Adrianie, w młodości na służbę Bogu przeznaczony,
Święty Adrianie, przykładzie skromności i cichości ewangelicznej,
Święty Adrianie, najlepszy nasz obrońco,
Święty Adrianie, po śmierci łaską czynienia cudów wsławiony,
Święty Adrianie, pośród zbawionych sławiący Boga, módl się za nami. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty Adrianie, opacie
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się
Boże, Ty jesteś źródłem naszej świętości, przez przyczyną świętego Adriana, opata,
który w Twoim Kościele jaśnieje jako mąż pełen mądrości i pobożności, spraw,
byśmy wpatrzeni w jego przykładne życie stale szukali tego,
co się Tobie podoba i zawsze spełniali Twoją wolę.
Przez, Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Św. Adrian z Canterbury
Św. Adrian z Canterbury

Dodaj komentarz