Litania do św. Agaty

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
O jcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Agato, perło Sycylii, módl się za nami,
Święta Agato, zachwycająca niezwykłą urodą,
Święta Agato, swe dziewictwo Chrystusowi Panu ofiarująca,
Święta Agato, odważnie odtrącająca zaloty namiestnika pogańskiego,
Święta Agato, rozmiłowana w Krzyżu Chrystusa,
Święta Agato, pragnąca żyć w skromności obyczajów,
Święta Agato, przykładzie pobożności,
Święta Agato, jaśniejąca cnót wszelkich przykładem,
Święta Agato, panno roztropna i wstrzemięźliwa,
Święta Agato, pokucie i umartwieniom wierna,
Święta Agato, świadomie rezygnująca z bogactw ziemskich i rozkoszy świata,
Święta Agato, opiekunko matek karmiących,
Święta Agato, bez litości przed śmiercią dręczona,
Święta Agato, na tortury okrutne skazana,
Święta Agato, nadzieją nadprzyrodzoną umocniona,
Święta Agato, męczenniczko w miłości do Pana,
Święta Agato, orędowniczko gasząca ludzkie namiętności,
Święta Agato, patronko chroniąca przed pożarami, kościołowi świętemu uproś łaskę stałości i wierności w głoszeniu Ewangelii, Święta Agato, wspomóż nas.
Dziewczętom i chłopcom pomagaj w zachowaniu czystości,
Rodzinom wypraszaj radość ze wzrastania w świętości,
Chroń nas od ognia, piorunów i nieszczęść doczesnych,
Pomóż kobietom chorym na raka piersi,
Opiekuj się matkami karmiącymi,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święta Agato,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ciebie wysławiają zastępy aniołów i świętych, przez zasługi Świętej Agaty chroń swój lud od nieszczęść doczesnych wprowadź go do swego królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

św. Agata z Katanii
św. Agata z Katanii

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz