Litania do św. Aleksego

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Aleksy, porzucający dom rodzinny dla Boga, módl się za nami.
Święty Aleksy, niepoznany przez najbliższych, módl się za nami.
Święty Aleksy, wzorze życia ukrytego w Bogu, módl się za nami.
Święty Aleksy, pobożny pielgrzymie do miejsc świętych, módl się za nami.
Święty Aleksy, naśladowco Chrystusa ubogiego, módl się za nami.
Święty Aleksy, zachęto do wstrzemięźliwości w jedzeniu i piciu, módl się za nami.
Święty Aleksy, budujący innych swą wiarą, módl się za nami.
Święty Aleksy, wolny od chciwości i hedonizmu, módl się za nami.
Święty Aleksy, skromny i umiarkowany w korzystaniu z dóbr, módl się za nami.
Święty Aleksy, niestrudzony asceto z wyboru, módl się za nami.
Święty Aleksy, który wyrzekłeś się bogactw światowych dla jedynego skarbu, módl się za nami.
Święty Aleksy, opiekunie żebraków i nędzarzy, módl się za nami.
Święty Aleksy, przykładzie nieustannej modlitwy, módl się za nami.
Święty Aleksy, żyjący w doskonałym dziewictwie, módl się za nami.
Święty Aleksy, miłośniku prawości postępowania, módl się za nami.
Święty Aleksy, wytrwały pokutniku, módl się za nami.
Święty Aleksy, zatroskany o swe zbawienie, módl się za nami.
Święty Aleksy, którego śmierć oznajmiły dzwony, módl się za nami.
Święty Aleksy, wielki cudotwórco, módl się za nami.
Święty Aleksy, orędowniku uciekających się do ciebie, módl się za nami.
Święty Aleksy, ratujący od suszy i innych klęsk żywiołowych, módl się za nami.
Święty Aleksy, wstawiający się za grzesznikami u Boga, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty Aleksy,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże Wszechmogący, Ty w każdej epoce zostawiasz nam przykłady świętości życia i wzywasz nas do troski o nasze zbawienie, dziękujemy Ci za świętego Aleksego, wyznawcę, który żyjąc w wielkim mieście, uczynił swe serce wolnym od trosk doczesnych i poświęcił je całkowicie uwielbieniu Ciebie. Daj, nam, za jego przyczyną, by troski światowe nie zgasiły w nas pragnienia nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Dodaj komentarz