Litania do św. Alojzego Gonzagi

Wspomnienie św Alojzego przypada na 21 czerwca

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Opiekunko świętego Alojzego, módl się za nami 
Święty Alojzy, ukochany Synu Maryi, módl się za nami 
Św. Alojzy, wierny sługo Ojca Przedwiecznego
Św. Alojzy, świątynio Ducha Świętego
Św. Alojzy, wierny naśladowco Jezusa, módl się za nami 
Św. Alojzy, gorący miłośniku Ukrzyżowanego
Św. Alojzy, gorliwy czcicielu Najśw. Sakramentu, módl się za nami 
Św. Alojzy, miłością ku Najświętszemu Sercu Jezusa zawsze gorejący
Św. Alojzy, wspaniałomyślny wzgardzicielu świata, módl się za nami 
Św. Alojzy, piękny przykładzie doskonałości
Św. Alojzy, wzorze pokory
Św. Alojzy, miłośniku ubóstwa, módl się za nami 
Św. Alojzy, lilio czystości
Św. Alojzy, aniele w ciele ludzkim, módl się za nami 
Św. Alojzy, pokutniku niewinny
Św. Alojzy, wzorze umartwienia, módl się za nami 
Św. Alojzy, ozdobo skromności
Św. Alojzy, ofiaro miłości bliźniego
Św. Alojzy, wzorze prawdziwej pokuty
Św. Alojzy, kwiecie anielskiej czystości, módl się za nami 
Św. Alojzy, patronie i wzorze chrześcijańskiej młodzieży
Św. Alojzy, opiekunie uczących się
Św. Alojzy, dobry doradco w wyborze stanu, módl się za nami 
Św. Alojzy, ozdobo Towarzystwa Jezusowego
Św. Alojzy, światło Kościoła świętego
Św. Alojzy, wielki cudotwórco, módl się za nami 
Św. Alojzy, dzielny Patronie wszystkich Twych czcicieli

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Módl się za nami święty Alojzy
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Boże, niebieskich darów dawco, któryś w anielskim młodzieniaszku Alojzym, przedziwną życia niewinność z równie wielką pokutą połączył: daj nam, którzy jego niewinności zachować nie zdołaliśmy, abyśmy przez zasługi jego i przyczynę przynajmniej w pokucie go naśladowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz