Litania do św. Anieli z Foligno

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Franciszku z Asyżu, duchowy ojcze Świętej Anieli, módl się za nami.
Święta Anielo, w zamożnej rodzinie wychowana, módl się za nami.
Święta Anielo, w bogatym i zgodnym małżeństwie szczęśliwa, módl się za nami.
Święta Anielo, matko kilku wspaniałych synów, módl się za nami.
Święta Anielo, przez Świętego Franciszka do pokuty przywołana, módl się za nami.
Święta Anielo, po spowiedzi generalnej nawrócona, módl się za nami.
Święta Anielo, wzorze wyrzeczenia się przyjemności światowych, módl się za nami.
Święta Anielo, przykładzie dla pobożnych niewiast w Foligno, módl się za nami.
Święta Anielo, czcicielko Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami.
Święta Anielo, Oblubienico Ukrzyżowanego, módl się za nami.
Święta Anielo, wytrwale za Chrystusem podążająca, módl się za nami.
Święta Anielo, gorliwa tercjarko, módl się za nami.
Święta Anielo, propagatorko modlitwy i zawierzenia Bogu, módl się za nami.
Święta Anielo, mistyczny krzyż na sercu nosząca, módl się za nami.
Święta Anielo, mistrzyni teologów, módl się za nami.
Święta Anielo, oddana posługiwaniu ubogim, módl się za nami.
Święta Anielo, niedościgniona w pokucie i umartwieniu, módl się za nami.
Święta Anielo, mistycznymi wizjami hojnie obdarzona, módl się za nami.
Święta Anielo, w czystości serca żyjąca, módl się za nami.
Święta Anielo, obdarzająca innych pokojem, módl się za nami.
Święta Anielo, o świętość swoją i bliźnich walcząca, módl się za nami.
Święta Anielo, wpatrzona w rany Chrystusa, módl się za nami.
Święta Anielo, w ostatnich latach życia całkowicie od świata oddzielona, módl się za nami. I
Święta Anielo, chlubo miasta Foligno, módl się za nami.
Święta Anielo, niebieska nasza patronko, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami,

Módl się za nami, Święta Anielo z Foligno,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Twoją chwałę, o Panie, głoszą święci, których obdarzyłeś swą miłością. Przez zasługi świętej Anieli z Foligno, która po swym nawróceniu wstąpiła na ewangeliczną drogę pokuty i modlitwy, pokornie prosimy, daj za jej przyczyną, byśmy umiłowali Ciebie nade wszystko i nigdy nie zaprzestali Cię wielbić. Przez Chrystusa, pana naszego. Amen.

św. Aniela z Foligno
św. Aniela z Foligno

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz